Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Golfarmbåge

Skademekanism

Golfarmbåge är samma skada som tennisarmbåge fast på insidan av armbågen (mediala humerusepikondylen). Vid akut överansträngning uppstår primärt en inflammation, som varar 1–3 dagar, över den inre delen av överarmsbenet i det gemensamma senfästet för handledens och fingrarnas böjmuskler. Orsaken är framför allt upprepad belastning av handleden med handleden i böjt läge, som i golfspel, därav namnet.

Symptom vid golfarmbåge

Det ömmar vid tryck över det gemensamma muskelfästet på insidan av armbågen. Smärtan strålar i regel ner längs med underarmens insida, ner mot handleden. Det är viktigt att skilja golfarmbåge från inklämning av ulnarisnerven i armbågen och från bristning av inre sidoledbandet (bild 11.3) som är vanligt hos kastare. Vid inklämning av ulnarisnerven uppstår dock så kallade neurologiska bortfallssymptom, till exempel pirrningar, stickningar och nedsatt känsel längs med nervens utbredning på utsidan (lillfingersidan) av underarm, hand och fingrar. Specifikt test vid golfarmbåge är när undersökaren sträcker handleden och den skadade håller emot. Detta test utlöser smärta från armbågen, som strålar ner längs med insidan av underarmen. Kraftlöshet följer i regel.

1103

Bild 11.3. Bristning av det inre sidoledbandet i armbågen. Skadan är vanlig hos kastare och leder ofta till lång rehabilitering.

Behandling av golfarmbåge

Behandling med avlastning från provocerande träning/belastning och några dagars/veckors inflammationsdämpande medel rekommenderas. Kortisoninjektioner, som kan upprepas, kan ibland vara av värde. Mycket sällan krävs operation. Resultatet av operation är också mindre gynnsamt än vid tennisarmbåge.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering