Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Tennisarmbåge

Skademekanism

Tennisarmbåge är en typisk överbelastningsskada i armbågens utsida (laterala humerusepikondylen) (bild 11.2). Skadan förekommer relativt ofta hos tennisspelare, därav benämningen tennisarmbåge. Vid akut överansträngning uppstår primärt en inflammation i muskel-/senfästet, som varar 1–3 dagar. Det utsatta muskelfästet är gemensamt för handledens och fingrarnas sträckmuskler, och det är därför vanligt med nedsatt funktion och nedsatt kraft i hand och fingrar.

1102

Bild 11.2. Vävnadsskada med smärta i senfästet på överarmsbenets utsida.

Symptom för tennisarmbåge

Det smärtar alltid över muskel-/senfästet på armbågens utsida inom ett relativt begränsat område. Smärtan strålar ofta ner längs armbågens baksida mot handleden. Det smärtar dessutom över fästet när underarmens muskler/senor belastas under uttöjning. Det är också vanligt med tryckömhet vid direkt palpation.

Ett test för att säkerställa den kliniska diagnosen för tennisarmbåge är att böja handleden mot motstånd. Då upplevs en uttalad smärta över muskel-/senfästet samt kraftlöshet. Testet har hög diagnostisk säkerhet.

Behandling av tennisarmbåge

Den skadade kan bli smärtfri med avlastning från provocerande träning/belastning, några dagars inflammationshämmande medel och ett så kallat epikondylitbandage. Med detta bandage förflyttas belastningen av det gemensamma senfästet något längre ner i underarmen. Hos tennisspelare kan tillståndet ofta förebyggas eller förhindras genom ett riktigt grepp om tennisracketen och genom att använda racket av rätt storlek.

Vid långvariga besvär rekommenderas excentrisk styrketräning av underarmens muskulatur som bästa behandling. Ibland kan kortisoninjektion som ibland behöver upprepas, dock maximalt tre gånger, ge god effekt. Det är viktigt att ge kortisoninjektionen med skelettkontakt för att minska risken för hudkomplikationer. Operation kan vara nödvändig vid långvariga besvär och om rehabilitering samt annan behandling inte haft god effekt. Vid operation av tennisarmbåge friläggs det gemensamma muskel-/senfästet och den överansträngda vävnaden tas bort. Operationen är tekniskt enkel och kan göras i lokalbedövning.

Prognos

Läkningsprognosen är alltid god. Tennisarmbåge läker ut av sig själv, men kan utan behandling ta mycket lång tid, upp till 1–2 år. Ofta kan aktivitet återupptas efter cirka 2–3 veckor efter insatt behandling, till exempel kortisoninjektion. Efter operation är rehabtiden ofta upp mot sex veckor.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering