Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Akut överbelastningssmärta

Skademekanism

Risk för överbelastningsskada i axeln förekommer i många idrotter. Detta gäller framför allt när idrottaren använder handen/armen ovanför huvudhöjd, exempelvis i kastidrotter som handboll och spjut samt i olika racketsporter som tennis. Orsaken hittas ofta bland brister i yttre faktorer, till exempel kraftigt ökad träningsmängd, felaktig teknik eller ändrade träningsmetoder som utsätter axeln för stor belastning. Det är oftast bicepsmuskelns långa sena och/eller supraspinatusmuskelns sena som är involverade. Dessa senor, som ligger mycket nära varandra, kan vara påverkade samtidigt, och det kan vara svårt att skilja dem åt.

Symptom

Den aktive besväras av smärta på framsidan av axeln och överarmen, framför allt i början av träningspasset, medan smärtan försvinner eller minskar allt eftersom. Smärtan ökar oftast efter träningen.

Rörelseomfånget är i regel nedsatt vid rörelse av armen framåt/utåt sidan, samt vid inåtrotation. Det klassiska tecknet är dock palpationsömhet (tryckömhet) över bicepssenan och över den främre delen av axeln.

Behandling

Det är mycket viktigt att utreda yttre och inre faktorer, till exempel träningsmängd, träningsmetoder, teknik, specifik rörlighet och muskelfunktion. Det är också viktigt att notera att smärta från biceps/supraspinatus kan vara tecken på antingen instabilitet eller inklämning i axelleden. I vissa fall kan båda symptomen uppstå samtidigt.

Träningsmängd och träningsbelastning bör minskas. Inflammationsdämpande medel används ofta kortvarigt till en början. Därefter tar träning vid, framför allt av axelns rotatorer, för att förbättra styrkan både i inåt- och utåtrotation. Skulderbladets stabiliserande funktion bör tränas med hjälp av sjukgymnast. I fortsättningen är det viktigt att minska eller ta bort den träning som ökar smärtan. Svaga muskler bör tränas specifikt efter analys av sjukgymnast.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering