Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Impingement

Skademekanism

Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden, oftast orsakad av ett begränsat utrymme mellan skulderbladsutskottet och ledbandet framtill (ligamentum coraco-acromiale) samt överarmsbenet. Vid hög belastning, upprepade sidorörelser – i synnerhet med armen ovanför axelhöjd – ökar risken för besvär. Stigande ålder ökar också risken för inklämningssyndrom, eftersom utrymmet minskar genom pålagringar och förbening i ligamentet.

Inklämningssyndrom är inte en enskild specifik diagnos, utan kan bero på flera olika funktionella och anatomiska faktorer inuti axeln. Det är viktigt att utreda de många möjliga bakomliggande orsakerna. Skadan utvecklas successivt och ofta genom flera samverkande faktorer.

1003

Bild 10.3. Impingement (inklämning) av mjukdelar mellan överarmsbenet och skulderbladsutskottet.

Inklämningssyndrom delas upp i så kallat primärt och sekundärt impingement. Primärt impingement uppstår framför allt om supraspinatussenan är försvagad, skadad eller förtjockad på grund av upprepad överansträngning. Ofta innebär en delbristning eller överbelastning av supraspinatussenan att senan förtjockas och det uppstår en inflammation i slemsäcken runt om. Vid intensiv träning och upprepad belastning ovanför huvudhöjd kan det uppstå inflammation i slemsäcken, som så småningom blir förtjockad av ärrvävnad. Olika utformning (typ I, II, III) av skulderbladsutskottet kan också medverka till att risken för inklämning ökar. Vid typ II eller typ III blir utrymmet mer begränsat (bild 10.4). 

1004

Bild 10.4 Skulderbladsutskottet (akromion) kan ha olika form och indelas på grund av sin utformning i typ l (överst) flat undersida, typ ll (mitten) kurverad undersida och typ lll (nederst) benpåbyggnad som minskar utrymmet och ger upphov till inklämning och smärta.

1005

Bild 10.5 Kraftspelet i deltoideusmuskeln, som lyfter armen/axeln uppåt, och rotatorkuffen, som stabiliserar och centrerar överarmsbenet mot ledpannan i skulderbladet.

Det är mycket viktigt att notera åldern på den aktive. Unga idrottare i till exempel 20-årsåldern, har aldrig primärt impingement beroende på skada på supraspinatussenan. De har i regel alltid ett sekundärt impingement på grund av för stor ledkapsel och obalans mellan ledhuvudets rörelse i ledpannan och hur rotatorkuffens muskulatur fungerar. Supra- och infraspinatusmusklerna/senorna klarar inte av att centrera ledhuvudet i ledpannan när deltoideusmuskeln aktiveras. Detta innebär att ledhuvudet åker rakt uppåt mot skulderbladsutskottet och orsakar inklämning, trots att utrymmet mellan ledhuvud och utskott inte är anatomiskt för litet som vid primärt impingement (bild 10.5).

Symptomen vid primärt och sekundärt impingement kan vara liknande. Det är därför mycket viktigt att noggrant utreda den bakomliggande orsaken till symptomen. Instabilitet är ofta skälet till att unga idrottare får ont när de belastar axeln med armen ovanför axelhöjd.

Behandling

Den primära behandlingen är alltid kortvarig vila, ofta inflammationshämmande medel och vid enstaka tillfällen kortisoninjektioner. Kortisoninjektioner läggs i slemsäcken under skulderbladsutskottet och inte i själva senan. Fortsatt behandling sker med träning av muskulatur samt specifik träning av axelns stabiliserande funktion.

Vid långvarig slemsäcksinflammation, skada på supraspinatussenan och typ II- eller typ III-utseende av skulderbladsutskottet är operation ofta nödvändig. Operation görs med titthålsteknik, så kallad akromioplastik. Utrymmet för axelleden att röra sig ökas, slemsäcken avlägsnas, och förändringar i supraspinatussenan jämnas till. Skulderbladsutskottet jämnas också till för att skapa bättre plats framtill i axelleden. I enstaka fall krävs en större operation om det finns en bristning av rotatorkuffens senor.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering

pdf Patientinformation vid operation av inklämningsmärta i axel