Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Nyckelbensfraktur

Skademekanism

Speciellt hos barn och unga idrottare är nyckelbensfraktur en vanlig skada. Skademekanismen är oftast fall på utsträckt arm eller direktslag. Diagnosen ställs med röntgen.

Symptom

Symptomen är oftast mycket tydliga och diagnosen lätt att ställa. Den skadade har i regel mycket ont. När armen rörs ökar smärtan och det svullnar och blöder över det frakturerade benet. Det uppstår palpationsömhet och krepitationer (krasningar) runt frakturen. Komplikationer med skada på nerv eller blodkärl förekommer, men är sällsynta.

Behandling

Den klassiska behandlingen är immobilisering i cirka tre veckor med ett så kallat 8-förband, det vill säga en ögla runt höger och en runt vänster axel som knyts/spänns mellan skulderbladen. På så sätt kan axlarna dras bakåt och nyckelbensändarna hållas i ett gynnsamt läge. Mitella, en trekantig förbandsduk knuten om halsen som stöd för armen, kan med framgång användas hos äldre motionärer. Frakturen har en god möjlighet att läka av sig själv utan långvarig immobilisering, eller annan aktiv behandling. Operativa ingrepp är idag mer frekventa än tidigare. Vid framför allt misstanke om större felställning, fler frakturfragment eller rotationsfelställning av nyckelbenet, rekommenderas primärt akut operation. Denna operation är relativt enkel med märgspik eller skruv alternativt med platta och skruvar.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering