Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Rotatorkuffruptur

Skademekanism

Rotatorkuffruptur är ofta en förlängning av impingementsyndrom. Det vanligaste är skada på supraspinatusmuskeln/senan. Partiell ruptur (delbristning) förekommer inledningsvis (bild 10.8) för att så småningom övergå till en total ruptur. Det finns en kritisk zon när det gäller blodcirkulation i supraspinatusmuskeln, som ligger under skulderbladsutskottet. Blodcirkulationen är begränsad, senan är mer känslig och vävnadens förmåga till läkning är begränsad. Ruptur av rotatorkuffens senor, speciellt supraspinatussenan, förekommer oftast vid upprepad överbelastning hos idrottare som utsätter axeln för träning i och ovanför huvudhöjd, till exempel i kastidrotter, tennis och handboll. Vid enstaka tillfällen uppstår ruptur vid ett enskilt skadetillfälle, till exempel vid fall direkt på axeln eller mot rakt arm. Akut bristning av rotatorkuffen är sällsynt, men förekommer framför allt vid stigande ålder. Vid akut axelledsluxation hos personer över 40 år finns stor risk för samtidig rotatorkuffruptur, vilket måste utredas.

1008a

Bild 10.8. Bristning av supraspinatusmuskelns senfäste på överarmen. Skadan börjar alltid på samma ställe och sprider sig successivt till de övriga senorna infraspinatus och subscapularis.

1008b

Bild 10.9. Liten bristning av supraspinatussenans undersida. I detta stadium ger bristning upphov till smärta och en viss styrkenedsättning.

Symptom vid rotatorkuffruptur

Besvären efter den del bristningar (bild 10.9) är smärta och kraftlöshet. På grund av den skadade senan är styrkan nedsatt och därmed kan det vara svårt att lyfta arman framåt/utåt. Därför lyfter den skadade hela skuldran för att få upp armen. Det värker på framsidan av axeln, oftast strålar det längs överarmens utsida och det ömmar vid tryck på senfästet på överarmen vid skulderbladsutskottet. För att fastställa diagnos krävs i regel undersökning med ultraljud eller magnetkamera. Titthålsundersökning är ofta nödvändigt för att säkerställa diagnos och i samband med undersökning kan dessutom många av dessa skador behandlas med titthålskirurgi.

Behandling av rotarkuffruptur

Rehabilitering rekommenderas alltid när det finns en delbristning av senan och de huvudsakliga problemen är smärta/inklämning. Först om rehabiliteringen inte visar sig framgångsrik, bör operativ åtgärd övervägas. Akromioplastik med titthålsteknik, där platsen för rörelse av ledhuvudet ökas, rekommenderas vid delbristning. Träningsprogrammet måste vara individuellt anpassat beroende på skada, aktivitetsnivå, belastning och ålder.

Vid total supraspinatusruptur, alternativt ruptur av flera senor, krävs operativ åtgärd som kan utföras med titthålsteknik. De skadade senorna återfästs då till sina fästen i överarmsbenet. Detta är ofta en omfattande operation, som kräver specialistkunskap.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering