Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Skador på ljumskens muskler och senor

Skademekanism

Dessa skador kan indelas i akut muskel- eller senruptur samt akut senöveransträngning alternativt delbristning (partiell ruptur), som ofta kan utvecklas till långvariga problem med smärta och funktionsinskränkning. Muskelskada i ljumskregionen kan förekomma på flera olika muskler. Vanligast är skada på adduktormuskelgruppen (benens inåtförare) (bild 8.2 på nästa sida) och då speciellt på den långa inåtförande muskeln (adduktor longus-muskeln). Skador på övriga inåtförande muskler (adduktor magnus, adduktor brevis, gracilis) förekommer också, men mer sällan.

Adduktorskada är speciellt vanlig bland fotbollsspelare, som är utsatta för maximal muskelaktivering mot motstånd i samband med skott, långa passningar eller tacklingar. Skadan kan även förekomma hos andra idrottare, till exempel orienterare och ishockey-spelare.

802

Bild 8.2. Skada i någon av ljumskens -muskler eller senor förekommer ofta, speciellt i den långa inåtföraren (adductor longus) och då kan ibland även raka bukmuskeln (rectus abdominis) vara skadad.

Behandling

Dessa muskelskador opereras mycket sällan, eftersom resultatet efter ett noggrant planerat och genomfört rehabprogram i regel är bra. Vid akuta skador rekommenderas kortvarig vila, samt ett rehabprogram (se sidan 209) med gradvis ökande rörlighets-, funktions- och styrketräning. Alternativ träning med till exempel cykel och i bassäng är ett bra komplement under rehabtiden.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering