Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Fotledens anatomi

Fotleden (bild 4.1) är sammansatt av språngben (talus), vadben (fibula) och skenben (tibia). Skenbenet och vadbenet bildar fotknölarna (malleolerna). Fotledens funktion är att skapa stabilitet och rörlighet i samband med belastning som gång och löpning.

På utsidan av fotleden finns följande tre ledband (ligamen-tum; förkortat lig.):

  • främre ledbandet mellan vadben och språngben (lig. talo-fibulare anterior; TFA) – har störst betydelse för stabiliteten av fotledens utsida
  • ledbandet mellan hälben och vadben (calcaneus) (lig. calcaneo-fibulare; CF)
  • bakre ledbandet mellan språngben och vadben (lig. talo-fibulare posterior; TFP) – detta ledband skadas mycket sällan

På insidan av fotleden finns ett starkt och tjockt ledband (lig. deltoideum). Detta ledband skadas sällan och utgör mindre än tio procent av alla ledbandsskador i fotleden. Ledbandet ligger i två lager, ett ytligt och ett djupt.

Något vanligare än vad som tidigare antagits, är skada på ledbanden mellan skenben och vadben (främre syndesmosen) (bild 4.2). Ledbandet som skadas är framför allt lig. tibio--fibulare anterior, som ligger på framsidan av fotleden och stabiliserar vadben och skenben. Ledbandet skadas dock oftast vid fotledsfraktur, men även isolerat. En fotledsfraktur kräver akut omhändertagande på sjukhus.

401

Bild 4.1. Fotledens normala anatomi med lig. talo-fibulare anterior (TFA), lig. calcaneo-fibulare (CF), lig. talo-fibulare posterior (TFP), samt främre syndesmosen.

402

Bild 4.2. Syndesmosruptur är vanligare än man tidigare ansett.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering