Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Akuta ledbandsskador

Ledbandsskada på utsidan av fotleden (fotledsstukning) utgör, tillsammans med muskelbristning på baksidan av låret, de vanligaste idrottsskadorna. Ungefär 20–25 procent av alla idrottsrelaterade skador är på ledband på utsidan av fotleden.

Skademekanism

Skademekanismen är inåtvridning av foten samtidigt som foten är böjd nedåt i så kal-lad plantarflexion. I två tredjedelar av alla akuta ledbandsskador i fotleden skadas det främre ledbandet, det vill säga det talo-fibulära ledbandet, och i ytterligare en tredjedel skadas även främre calcaneo-fibulära ledbandet (4.3A). Isolerad skada på det bakre calcaneo-fibulära ledbandet (bild 4.3B) är däremot mycket sällsynt.

403a

Bild 4.3A. Bristning av både främre talo-fibulära och calcaneo-fibulära ledbanden. Denna kombination är mycket vanlig.

403b

Bild 4.3B. Bristning av det calcaneo-fibulära ligamentet. Isolerad skada är mycket ovanlig.

Vid skada på ledband och ledkapsel på utsidan av fotleden uppstår snabbt en mycket kraftig svullnad. Den skadade får ont och har svårt att stödja på foten till en början.

Två vanliga följder av ledbandsskada i fotleden är funktionell instabilitet, det vill säga fotleden känns vinglig och den skadade kan inte lita på foten. Detta innebär återkommande stukningar samt i vissa fall smärta. Den andra vanliga följden är smärta.

Symptom

De kliniska symptomen är karaktäristiska. Utsidan av fotleden svullnar upp kraftfullt på kort tid; inom en timme. Den skadade upplever påtaglig stelhet i fotleden och att det gör ont att gå. Ibland kan det vara omöjligt att belasta foten alls.

Behandling

Någon anledning till akut operation finns inte. Skadan bör behandlas med tidig och aktiv rörelse-, balans- och belastningsträning (se sidan 42). Den första behandlingen består dock av tryckförband, som i vissa fall kombineras med nedkylning. Trycket är dock viktigare än kylan för att minimera svullnad och blödning. Därefter ska foten så tidigt som möjligt belastas till smärtgräns. Belastning påbörjas gärna samma dag eller efter 1–2 dagar. Balansträning samt rörelseträning påbörjas efter 1–2 dagar. Styrketräning kan påbörjas efter 5–7 dagar.

Det är viktigt att fortsätta rehabiliteringen även om de akuta symptomen försvinner på 1–2 veckor. Tolv veckors rehabprogram rekommenderas, inte minst för att undvika att skadan slås upp igen när idrottsaktivitet återupptas.

Oftast krävs någon form av yttre stöd, antingen tejp eller stabiliserande bandage (ortos) (bild 4.6). Ortos har visat sig vara mycket effektiv för att möjliggöra tidig mobilisering och förkorta sjukskrivningstiden efter ledbandsskada i fotleden samt även för att förebygga ledbandsskador. Tidig aktiv behandling ökar inte risken för besvär på lång sikt, till exempel återkommande instabilitet (insufficiens).

406

Bild 4.6. Ortos möjliggör tidig mobilisering, förkortar
sjukskrivningstiden och förebygger ledbandsskada.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering