Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Ledbandsinstabilitet

Även om ungefär 90 procent av alla aktiva som skadar fotleden återhämtar sig väl med behandling i form av tryckförband, belastningsträning, balansträning, rörelseträning och styrketräning ofta med hjälp av stabiliserande ortos, förekommer resttillstånd hos cirka tio procent. Det vanligaste resttillståndet är instabilitet. Den skadade beskriver så kallad funktionell instabilitet, det vill säga en stukningstendens och ostadighetskänsla samt att det inte går att lita på fotleden.

Vilka underliggande faktorer som orsakar den funktionella instabiliteten är inte klarlagda. Vissa faktorer går dock att träna upp, exempelvis störd nerv/muskelfunktion (försämrad koordination) och muskelsvaghet i fot/fotled och underben. Andra faktorer, till exempel uttöjda ledband, kan kräva operativt ingrepp med förkortning av de yttre ledbanden. Vilka av de olika faktorerna som dominerar kan variera från fall till fall.

Skademekanism

Ledbandsinstabilitet uppstår efter upprepade stukningar. Utebliven behandling, för kort rehabilitering och framför allt för tidig återgång till aktivitet bidrar till läkning med förlängda ledband och därmed återkommande instabilitet.

Behandling

Fotledsinstabilitet bör behandlas under åtminstone tolv veckors tid med ett strukturerat rehabprogram (se sidan 92). Först därefter kan ställning till operation tas.

Om inte tillräcklig funktionell stabilitet har uppnåtts efter väl genomförd rehabilitering, rekommenderas operativ behandling. Det finns idag beskrivet över 60 olika operationsmetoder. Operation görs med öppen teknik och endast i undantagsfall med titthålsteknik. Den mest rekommenderade behandlingen är så kallad ”anatomisk rekonstruktion” av de skadade/förlängda ledbanden. Denna operation, som syftar till att skapa stabila och väl fungerande ledband, ger goda resultat i över 90 procent av fallen.

Den kirurgiska tekniken med anatomisk rekonstruktion innebär delning, förkortning och återinfästning till skelettet av de främre talo-fibulära och calcaneo-fibulära ledbanden (bild 4.7).

Tidig rörelseträning utan gips förkortar både sjukskrivningstid och frånvaro från idrott samt förbättrar resultatet. Tidig rörelseträning med tidig full belastning rekommenderas därför.

407

Bild 4.7. Vid ledbands-instabilitet används ana-tomisk rekonstruktion. Operationen görs med förkortning och ny infästning av de skadade ledbanden till skelettet.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering