Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Haglunds sjukdom

Haglunds sjukdom beskrevs först hos barn i början av 1900-talet. Den beskrevs då som apofysit, det vill säga en inflammerad utväxt från skelettet, men har allt eftersom fått en bredare betydelse. Viss begreppsförvirring råder dock. Tillståndet liknar Schlatters sjukdom i knäleden (se sidan 161) och uppstår som ett överbelastningsproblem i bakre delen av hälbenet, där hälsenan fäster i hälbenet (bild 4.14).

414

Bild 4.14 Haglunds sjukdom. Uppluckring av hälsenans infästning i hälbenet. Kan med fördel behandlas med titthålsoperation.

Skademekanism

Vid upprepad belastning, oftast löpträning och/eller hoppträning, blir hälsenefästet utsatt för mycket stor dragkraft av hälsenan. Smärttillståndet förekommer i relativt hög utsträckning hos ungdomar, speciellt i åldern 12–14 år. Besvären går ofta över under den senare delen av puberteten.

Symptom

Det gör ont och svullnar påtagligt över bakre delen av hälen. Smärtan ökar vid aktivitet och kan kännas många timmar efter aktivitet. Det ömmar också vid palpation med yttre tryck. Många har svårt att använda trånga skor.

Röntgenundersökning rekommenderas. Det visar uppluckring av benet och bekräftar diagnosen. I regel kan dock diagnosen ställas kliniskt utan röntgenundersökning. Behovet av fördjupad röntgenundersökning, till exempel med magnetkamera, är mycket litet.

Behandling

Skadan är självläkande. Symptomatisk behandling rekommenderas. Ofta kan mjukt inlägg med några millimeters klackförhöjning minska symptomen. Skojustering kan vara nödvändig för att minska trycket från hälkappan över hälsenefästet.

Primärt rekommenderas kortvarig vila eller alternativ träning tills symptomlindring sker. Om underbenet/fotleden är stelt eller svagt, bör detta behandlas med rehabilitering. Det finns inga kända komplikationer och ingen risk för att hälsenan går av vid belastning. Ungdomar med Haglunds sjukdom kan utan risk fortsätta med motion och idrott, trots att vissa symptom kvarstår.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering