Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Mortons metatarsalgi

Skademekanism

Nerverna i framfoten kan klämmas mellan mellanfotsbenen. Oftast sker detta mellan tredje och fjärde mellanfotsbenet. Orsaken är sannolikt för trånga skor samt för hög träningsbelastning.

Symptom

Symptomen är mycket karaktäristiska med smärta som strålar ut mellan tredje och fjärde tån. I enstaka fall kan inklämning av nerven i stället förekomma mellan andra och tredje mellanfotsbenet. Det hörs en mycket karaktäristisk knäpp och samtidig smärta när foten trycks ihop från sida till sida, med samtidigt tryck på nerven från undersidan av foten. I vissa fall kan diagnosen förstärkas med lokalverkande bedövningsmedel mellan mellanfotsbenen, varefter kompressionstestet upprepas.

Behandling

Om inte skojustering och inlägg ger tillfredsställande resultat, rekommenderas operation. Den inklämda nerven skärs då bort. Operationen kan göras från ovan- eller undersidan av framfoten. Det är viktigt att ta bort ungefär en centimeter av nerven för att förhindra att tillståndet återuppstår.

422

Bild 4.22. Mortons metatarsalgi är en nervinklämning mellan mellanfotsbenen, oftast det tredje och fjärde. Säker behandling är operation med borttagning av nerven.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering