Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Smärtande plantarfascia (hälsporre)

Skademekanism

Smärtande plantarfascia eller hälsporre, som är en benämning som ofta vållar viss förvirring i litteraturen, är en typisk överbelastningsskada i senspegeln under foten (bild 4.16). Plantarfascian utgör en del av det längsgående fotvalvet. Skadan/besvären anses vanligare hos personer med högt fotvalv, men även de som är plattfotade drabbas.

Överbelastning från framför allt löpning och/eller hopp ger upprepade smärre partiella rupturer (delbristningar) med kortvariga inflammationer i den inre (mediala) delen av plantarfascians infästning på hälbenet. Detta orsakar ett smärttillstånd som obehandlat kan övergå till långvariga besvär med ärrbildning.

416

Bild 4.16. Smärtande plantarfascia. Smärta under hälen på insidan av hälbenets framkant. Ofta finns ärrbildning i plantarfascian. Smärttillståndet är ofta långvarigt.

417

Bild 4.17. Palpationsömhet vid smärtande plantar-fascia -(hälsporre) på insidan av hälbenets framkant.
Smärtan är ofta påtaglig.

Behandling

Personer med smärtande plantarfascia bör behandlas med successivt stegrad rehabilitering enligt programmet för hälsenebesvär (se sidan 124). En inventering av inre och yttre faktorer, exempelvis fotfelställning, hårda skor, träningsdosering och underlag, bör ske. Samtliga yttre faktorer bör justeras.

Det är viktigt att eliminera riskfyllda moment i träningen, till exempel tunga lyft, hög belastning i samband med löp- och hoppövningar, lång löpdistans, hög fart och hårt underlag. Även löpning på framfoten/tårna bör undvikas och träning som innehåller mycket stopp, start och riktningsförändring bör minimeras. Hoppträning bör utgå. När yttre faktorer är justerade påbörjas ett systematiskt och successivt stegrat uppbyggnadsprogram. Korrektion av fotfelställning med inlägg rekommenderas, speciellt om fotvalvet är antingen ovanligt högt eller ovanligt lågt. I vissa fall ger inflammationshämmande medel god effekt i det akuta skedet.

Kortisoninjektion ger ibland ett gott och bestående resultat. Totalruptur av plantarfascian har dock beskrivits efter kortisoninjektion. I sällsynta fall kan operation vara aktuell med delning av den inre (mediala) delen av plantarfascian. Resultatet är i regel gott.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering