Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Tumbasartros

Artros i tummens grundled är en ledsjukdom där ledbrosket med tiden åldras och orsakar ledsvikt. Ledbrosket täcker de benändar som bildar en led och är en förutsättning för en fullgod, mjuk och smärtfri ledrörelse. Vid artros ändras ledbroskets kvalitet successivt vilket leder till smärta och stelhet.

Orsaker

Artros är en kronisk, ofta ärftlig ledåkomma som framträder med åren och oftast utan kända utlösande faktorer. Den kan dock förekomma som en följd av en ledskada där brosket skadats. Åkomman är relativt vanlig och drabbar främst kvinnor i övre medelåldern. Inte sällan drabbas bägge tumbaserna och ibland finns även artros i fingerlederna. 

Symtom

Besvären kommer successivt och ökar med tiden men kan ibland klinga av för att återigen uppträda. (Remissions period med smärtfrihet). De tidiga symtomen är belastningssmärtor vid tumbasen. Långvarig belastning av tummen i aktivitet såsom sticka, virka eller skriva framkallar ofta en svidande smärta. När åkomman utvecklas tillkommer smärta bara genom att röra på tummen och så småningom även i vila. Ofta reagerar leden med svullnad och tryckömhet som kan variera med tiden. Tumleden kan även ändra utseende och se större ut än normalt. I ett mer framskridet stadium vill tummen på grund av en rörelseinskränkning i basleden lägga sig in i handen vilket medför en svårighet att öppna tumgreppet för att exempelvis greppa om en burk och svårighet att plana ut handflatan. En kompensatorisk översträckning i tummens mellanled ger ett typiskt utseende med Z-deformitet av tummen.

Diagnos/undersöknig

I regel är symtomen vid tumbasartros typiska för att enkelt ställa diagnos. 
Ömhet vid tryck över leden.
Svullnad över leden.
Smärta och upphakning vid samtidigt tryck och rörelse i leden (Grinding test).
Ledstelhet.
I framskridna fall förekommer tydlig felställning i leden (Z-deformering).
Röntgenundersökning visar typiska förändringar med minskad ledspringa pga förtunnat brosk och benpålagringar runt leden. Ibland kan leden ha subluxerat d v s glidit i förhållande till sitt rätta, normala läge.

Behandling

Målet med behandlingen är att uppnå smärtlindring/smärtfrihet för att därmed göra vardagsaktiviteter möjliga.

Konservativ behandling

Om besvären inte bedöms vara alltför uttalade har nedanstående icke operativa åtgärder oftast gynnsam effekt. Tumbasortos att användas i avlastande syfte vid de aktiviteter som belastar tummen eller som viloortos efter aktiviteter när tummen känns ansträngd. Tumbasortos som nattetid korrigerar tummens tendens att lägga sig inne i handen.

Ergonomiska råd

Råd vad gäller ledbesparande arbetsteknik ges i syfte att minska belastningen på tummen
skjut/dra istället för att lyfta/bära,
fördela belastningen på bägge händerna,
undvik belastade grepp med tumme/fingrar,
ha respekt för smärtan genom att vila, ändra arbetsställning, använda stödortos men fortsätta vara aktiv.

Tekniska hjälpmedel såsom förstorade grepp som minskar belastningen i vardagen finns delvis i handeln, exempelvis på apoteket men man kan också skaffa detta hos arbetsterapeuter. 

Cortisoninjektion i leden kan ofta ge besvärsfrihet under en begränsad period.

Operation

Vid långdragna, grava besvär där den konservativa behandlingen inte är tillräcklig kan operation utföras. Operationen utförs polikliniskt i narkos eller armbedövning. Det finns flera olika operationsmetoder, vilken som väljs avgörs framförallt av artrosens utbredning och av de krav som ställs på tummens funktion. Målet med operationen är att uppnå smärtfrihet. Operationen påverkar främst smärtan och i mindre omfattning tummens rörlighet och kraft. Detta gör att en viss inskränkt rörlighet och nedsatt styrka kan komma att bestå. 

Mjukdelsartroplastik

Denna metod innebär att den drabbade leden tas bort genom att avlägsna det lilla ben, trapezium, i handleden som ledat mot tumbasen. Det borttagna benet ersätts med en del av en närliggande sena, det vill säga med ett kroppseget material. Den inlagda senbiten formar sig under läkningstiden så att den passar ihop med tummens strålben och kommer på så sätt att fungera som en dämpande vävnad vid användning av tummen. Metoden ger bibehållen rörlighet i tummen men medför vanligtvis en viss kraftnedsättning i tum-pekfinger greppet. 

Artroplastik med protes

Vid den vanligaste operationsmetoden tas den drabbade leden bort genom att avlägsna det lilla ben, trapezium, som ledar mot tumbasen. Det borttagna benet ersätts med en protes av konstgjort material. Protesen fyller ut den plats där det lilla benet låg och bildar på så sätt en ny led. Denna metod ger smärtlindring med bibehållen rörlighet i tummen. Kraften är måttligt påverkad. 

Artrodes (steloperation)

Denna metod innebär att den drabbade tumleden stelopereras vilket gör att en del av rörligheten i den aktuella leden går förlorad, man kan inte plana handen eftersom tummen fixeras i en position så att den bekvämt når övriga fingrar. Övriga tumleder har dock kvar sin rörelseförmåga varför man kan böja och sträcka tummen utan problem. Man får smärtfrihet med relativt konserverad kraft men rörlighetsinskränkningen kan vara ett problem. Denna operation rekommenderas oftast för att kunna utföra tungt arbete. 

Återbesök

Du blir kallad till ett besök på Ortopedmottagningen ca 14 dagar efter operationen. Gipset avlägsnas, stygnen tas bort och Du får nytt gips alternativt skena. Immobilisationstiden är på sammanlagt 4-5 veckor. Efter avgipsningen träffar Du sjukgymnast, arbetsterapeut för träning, igångsättning och mobilisering. Läkarbesök sker efter 6 veckor.

Sjukskrivning

En sjukskrivning kan behövas under minst sammanlagt 6-8 veckor. Därefter är den beroende på arbete och funktion. 

Träning

Direkt efter operationen finns en påtaglig risk att hand och fingrar svullnar vilket försvårar läkningen och kan äventyra framtida fingerrörlighet. Handen ska hållas i högläge d v s ovanför hjärthöjd så mycket som möjligt. 

Ofta upprepade kraftfulla fingerknytningar och sträckningar ska utföras så att svullnaden försvinner.

Armen lyftes ovan huvudet upp och ner många gånger dagligen så att inte den normala cirkulationen i armen försämras. Handen används så gott det går i lättare sysslor. 

Förväntat resultat

Läkningsprocessen går relativt långsamt och det kan ta så lång tid som 3-6 månader innan tummen känns bra. Den långa läkningstiden innebär att belastning på tummen ska ökas successivt med hänsyn tagen till hur det känns under och efter belastning. Framtill 2-3 månader efter operationen gäller enbart lättare belastning d v s en belastning som känns bra för tummen. Därefter kan normal belastning av handen accepteras.

Du kommer att uppleva en smärtlindring efter operationen, smärtfrihet i vila men kanske fortfarande en del obehag i samband med tunga sysslor och belastning. Greppstyrkan kan vara lite minskad. I fall av steloperationen Du förlorar möjlighet att plana handen. 

Komplikation

Om följande besvär förekommer efter operationen ska Du kontakta mottagningen.
Bandaget skaver eller känns för trångt.
Svullnaden inte minskat betydligt under första veckan.
Oförmåga att knyta/sträcka fingrarna normalt.
Svår smärta/värk som inte avtar under de första dygnen.
Tecken på infektion i såret med dunkande smärta och feber.