Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Carpal Tunnel syndrom

Karpaltunnelsyndrom är ett tillstånd som ger flera symptom i hand och fingrar på grund av ett tryck på nerven i handleden (nervus medianus).

Orsaker

Nerven passerar tillsammans med fingrarnas böj senor i handledshöjd genom en ”tunnel”, karpaltunneln. En förträngning i denna tunnel kan orsaka en inklämning av nerven. Förträngningen uppstår vid förhöjt tryck i karpaltunneln. Det förhöjda trycket kan bero på en förtjockning i de hinnor som omger fingersenorna som passerar tunneln. Senorna tar då mer plats och nerven pressas mot ”taket” i tunneln. Orsaken till förtjockningen i senornas hinnor är ofta okänd men kan i få fall sammanhänga med något av följande:

handledsbrott eller annan skada i handleden

diabetes

graviditet

reumatisk åkomma eller annan inflammation

arbete med vibrerande verktyg

Symptom

Det mest typiska symptomet är återkommande nattlig domning/stickning i pek-, lång- och ringfinger som gör att man vaknar. Oftast släpper domningarna om man skakar handen och böjer och sträcker fingrarna. Att symptomen, åtminstone i början, märks mest nattetid beror på att inaktiviteten i arm/hand under natten minskar cirkulationen och detta ger då upphov till en svullnad som minskar utrymmet i tunneln.

Handleden hålls nattetid oftast böjd och denna position minskar ytterligare tunnelutrymmet.

Andra typiska symptom är stelhetskänsla, svullnad och fumlighet, speciellt på morgnarna. I vissa fall kan stickningar lämna plats till smärta. 

Dagtid visar sig symptomen vid aktiviteter som att hålla en bok/tidning, hålla om ratten/styret, telefonlur eller liknande aktiviteter då fingrarna håller hårt om ett förhållandevis litet objekt.

I det tidiga stadiet med relativt lindriga besvär kommer visar sig dessa symptom enbart ibland. I mer avancerat stadium kan symptomen bli så konstanta att de inte av och till minskar eller försvinner. Besvären är då relativt uttalade och känselnedsättningen i fingertopparna, svagheten, fumligheten och smärtan tilltar vilket försvårar dagliga aktiviteter.

Diagnos/undersökning

I regel är åkomman lätt att känna igen enbart genom de typiska symptom som beskrivs ovan. För att ytterligare bedöma skadans svårighetsgrad kan sjukdomsbeskrivningen kompletteras med följande undersökning.

Ett lätt slag med ett finger över nerven i handledsnivå vilket kan ge upphov till stickningar eller stötar ut i fingrarna. (Tinels tecken).

Handen böjs kraftigt framåt/nedåt vilket efter 20-30 sekunder kan ge symptom ut i fingrarna. (Phalens test).

Undersökning av kraften i vissa av handens muskler vilka kan uppvisa en försvagning.

Undersökning av känseln i fingertopparna vilken kan vara nedsatt i vissa fingrar.

Den kliniska bedömningen räcker oftast för att ställa diagnos. Mätning av nervhastighet med neurografi som bekräftar diagnos används relativt sällan.

Behandling

Konservativ behandling

I tidigt skede och vid lindriga symptom rekommenderas en ortos nattetid som håller handen i ett rakt läge och därmed förhindrar den framåtböjning som minskar utrymmet i tunneln. 

Ergonomiska råd för att minska trycket på nerven.

Undvik arbete som kräver upprepad böjning och sträckning i handleden.

Alternera mellan tunga och lätta sysslor så att handen får vila ibland.

Undvik att hålla kvar samma grepp under långa tidsintervaller såsom exempelvis vid stickning, virkning, skrivarbete och vissa former av trädgårdsarbete.

Undvik långvarigt arbete med handhållna verktyg framförallt om dessa har liten fattning. Förstora om möjligt greppen.

Operation

Om konservativ behandling inte gett tillräcklig effekt rekommenderas ett kirurgiskt ingrepp. Operationen kan bli aktuell ganska omgående om undersökningsfynden tyder på att en kvarstående nervskada redan finns eller är på väg att utvecklas. Detta visar sig genom att känselförändringarna i fingrarna är konstanta.

Operationen innebär att det tvärgående band som ligger som ett tak över nerv och senor klyvs (tunnelklyvning).

När bandet sedan läker ihop läker det med en förlängning. Detta får till följd att tunnelutrymmet ökar och att trängseln och därmed trycket på nerven minskar. Operationen görs polikliniskt. 

Lokalbedövning läggs vid handleden.

Ett 5-6 cm långt snitt läggs i handledshöjd. Bandet skärs igenom och på detta sätt öppnas tunneln.

Huden sys och ett mjukt förband läggs som skydd.

Förväntat resultat

Domningarna/stickningarna kan försvinna antingen omedelbart efter operationen eller efter flera veckor upp till månader beroende på hur drabbad nerven är. Smärta i operationsområdet kan förekomma under några dagar. Lät dock inte detta avhålla Dig från att använda handen så normalt som möjligt till lättare vardagliga sysslor.

Ett stort antal patienter med karpaltunnelbesvär opereras årligen med gott resultat genast efter operationen. Risken att besvären återkommer är relativt små. Om känselförändringen varit konstant under en mycket lång tid behöver dock nerven lång tid på sig för återhämtning och förbättringen kan då ta flera månader.

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd beror oftast på de krav arbetet ställer på handen. Oftast brukar dock 2-4 veckor vara tillräckligt.

Återbesök

Ungefär 2 veckor efter operationen får Du tid till mottagningen för undersökning av handens funktion, det vill säga förbättringar av domningar/stickningar, svullnad och förmågan att knyta/sträcka fingrarna. Då avlägsnas även stygnen. Vid behov får Du även träffa en sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Träning

Så länge hand och fingrar tenderar att svullna bör Du vara noga med att hålla handen ovan hjärthöjd och utföra upprepade pumprörelser med fingrarna, gärna med handen i högläge.

Så småningom kan Du förslagsvis krama om en mjuk boll, rulle eller dylikt vilket samtidigt ger ökad kraft i handgreppet. Det är nämligen inte ovanligt att en viss svaghet i handgreppet kan finnas kvar flera månader efter operationen.

Om rörligheten i handleden är inskränkt ska denna tränas genom att böja handleden framåt och bakåt så långt det går.

Ibland kan en överkänslighet uppstå över själva operationsärret. För att bli av med detta obehag bör Du ofta beröra och till och med gnida/massera över det känsliga området, det vill säga utsätta området för obehaglig beröring. Skydda det inte - då kommer obehaget att successivt öka!

Komplikationer

Om följande besvär förekommer efter operationen ska Du kontakta mottagningen.

Bandaget skaver eller känns för trångt.

Svullnaden har inte minskat betydligt under första veckan.

Oförmåga att knyta/sträcka fingrarna normalt.

Svår smärta/värk som inte avtar under de första dygnen.

Tecken på infektion i såret med dunkande smärta och feber.