Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Artros

Artros kallas ofta för förslitning på svenska vilket är missvisande eftersom artros är en sjukdom och normal aktivitet är bra både för att lindra redan uppkommen artros och för att minska risken för artrosutveckling.

Skadeinformation

Artros innebär att ledbrosket på ledytan av någon orsak förstörts helt eller delvis. Ledbrosket skall normalt fungera som en glatt yta som minskar friktion i leden och som en stötdämpare. När dessa funktioner försämras blir belastning på underliggande ben stor. Nedbrytningsprodukter från ledbrosket ger upphov till inflammation i leden. Detta orsakar smärta. Successivt blir rörligheten sämre. Diagnosen ställs med klinisk undersökning och röntgen.

Artros uppstår oftast utan känd orsak. Ärftliga faktorer, vissa ledsjukdomar under uppväxtåren, olycksfall och inflammation kan leda till att ledbrosket senare försvinner. Sjukdomen blir allt vanligare desto äldre man blir och är ovanlig före 50-års ålder.

Behandling


Animation som visar hur en operation där en protes sätts in i knät går till. Välj gärna fullskärmsläge med knappen nere till höger.

Behandlingen är till en början smärtstillande och antiinflammatorisk medicin, sjukgymnastik, anpassad fysisk aktivitet och vid övervikt reducerad vikt. Om smärta och funktionsinskränkning påverkar livskvaliteten påtagligt kan det bli nödvändigt att operera med ledprotes. Detta innebär för höftleden att ny ledskål och ledkula insättes och för knäleden att ledytor ersättes. Vanligtvis användes metall och plast i ledprotesen. Protesen kan sättas fast i benet med s.k. bencement eller kilas fast i benet för att senare fixeras genom att benet växer in mot protesen. Fixationsmetod beror bland annat på ålder och benkvalitet. Operationsresultatet är vanligtvis mycket bra, cirka 98 % av opererade patienter har en fungerande ledprotes efter 10 år med de proteser som användes vid OrthoCenter IFK-Kliniken (Svenska Höftprotesregistret och Svenska Knäprotesregistret). Två av hundra opererade patienter kan således behöva en ny operation under en 10-års period på grund av komplikation. De vanligaste komplikationerna som leder till omoperation är lossning av proteskomponenter från benet, infektion, slitage av plastkomponent och för höftleden att leden kan hoppa ur led. Allt görs för att minimera dessa risker.

Alla kirurgiska ingrepp medför risk för blodproppar varför förebyggande medicin ges. Sjukhusvistelsen i samband med ledprotesoperation är 2 -3 dagar. Under några veckor behövs kryckor för balans, men man får belasta fullt redan från början och startar redan operationsdagen med gångträning.

Sjukskrivning varierar beroende på arbete, vid kontorsarbete vanligen cirka 1- 2 månader vid tyngre fysiskt arbete 3 – 4 månader. Bilkörning rekommenderas inte de första veckorna.

De proteser som användes vid OrthoCenter Göteborg är för höftleden:

  • CLS lårbenskomponent (Zimmer) och Trilogy (Zimmer) ledskål vid icke cementerad protes.
  • Exeter (Stryker) lårbenskomponent och ZCA (Zimmer) vid cementerad protes.

För knäleden användes:

  • NexGen CR Flex (Zimmer) vid helprotes
  • ZUK (Zimmer) vid halvprotes

För ytterligare information om ledproteser hänvisas till:

Svenska Knäprotesregistret

Svenska Höftprotesregistret