Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Hopparknä

Knäskålssenan är utsatt för höga belastningar i många idrotter. Detta gäller inte minst idrotter där löpning och hopp ingår. Skada på övre delen av knäskålssenan kallas ofta hopparknä, eftersom skadan är vanlig bland höjd-, längd- och trestegshoppare. Dessutom är skadan vanlig inom bollidrotter som fotboll, handboll, volleyboll, basketboll och innebandy. Hopparknä är en överbelastningsskada av samma karaktär som långvariga hälsenebesvär, det vill säga möjligtvis en kort period av inflammation precis i början i övre delen av senan, som sedan åtföljs av problem – ofta långvariga – med ärrbildning. Kronisk inflammation är alltså en felaktig term och behandling för kronisk inflammation är inte rätta vägen.

Tendinos, det vill säga degenerativa förändringar som ger knäskålssenan sämre egenskaper, oftast i det övre fästet in mot knäskålen, är en bakomliggande orsak. Skadan ger oftast relativt måttliga symptom i början, men besvären ökar allt eftersom. Idrottsutövaren kan ofta fortsätta med sin aktivitet trots smärta, men det leder vanligen till långdragna och svårbehandlade besvär. Ibland kan undersökaren se en större eller mindre bristning på knäskålssenan, till exempel vid noggrann radiologisk undersökning med ultraljud eller magnetkamera. Symptomen varierar inte bara på grund av bristningens storlek och storleken på tendinosförändringen i senan, utan även beroende på den belastning senan utsätts för under träning och den tid som gått sedan skadan uppstod. Obehandlad smärta leder i regel till nedsatt funktion och att idrottsutövaren så småningom måste avsluta sin aktivitet.

Skademekanism vid hopparknä

Överbelastning beror ofta på de mycket höga belastningar som uppstår i senan vid växelvis excentrisk-koncentrisk belastning, till exempel vid hopp och löpning. Mycket sällan är ett direkt slag mot knät en anledning till problemet. Skadan förvärras om idrottsutövaren inte lyssnar till kroppens varningssignaler. Det är bättre att söka hjälp i tid än att vänta länge.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering