Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Knäskålsluxation

Skademekanism

Luxation av knäskålen (urledvridning) uppstår framför allt vid rotationsvåld. Den kan även förekomma i samband med tackling, till exempel i handboll och basket. Skadan är mycket vanligare hos flickor än hos pojkar, särskilt i unga år. I vissa fall sker endast en luxation, i andra fall utvecklas återkommande instabilitet och knäskålen går ur led flera gånger. Skadan uppstår ofta vid slag mot den inre delen av knäskålen med samtidig utåtrotation av underbenet och aktivering av lårmuskeln. Ofta finns en anatomisk felställning med kobenthet och överrörlighet i framför allt knäskålsleden. Ökad framåtvinkling av lårbenshalsen och underutveckling eller avflackning av ytan på lårbenet under knäskålen med utåtrotationsfelställning av underbenet som följd, är också vanliga underliggande anatomiska orsaker.

620

Bild 6.20 Urledvridning (luxation) av knäskålen sker alltid utåt sidan. I många fall håller knäslålen på plats (mediala patellofemorala ligamentet - MPFL) och en benbit lossnar från ledytan på lårbenet.

När knäskålen går ur led lägger den sig alltid på utsidan av knäleden. Samtidigt sker en bristning av ledkapseln och ledbanden på insidan av leden. På senare år har reparation av det mediala patellofemorala ligamentet (MPFL) blivit en vanlig operation. I vissa fall förekommer en fraktur på den inre kanten av knäskålen, alternativt på den yttre kanten av lårbenet.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering