Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Ledbandsskador

Skademekanism

Skada på något av knäledens sidoledband är mycket vanlig i samband med idrotter med snabba vridbelastningar och tacklingar, till exempel fotboll, handboll och ishockey. Dessa skador är dessutom vanliga i skidåkning, speciellt utförsåkning, och innebandy. Skadan uppstår när underbenet viker sig inåt eller utåt i förhållande till lårbenet.

604

Bild 6.4. Skada på det yttre ledbandet med en total bristning mitt på. Ofta är skadan belägen i nedre fästet med en avlossad benbit.

Ofta skadas flera strukturer i knät (kombinationsskada), det vill säga samtidig skada på sidoledband, främre eller bakre korsband samt inre eller yttre menisk, ledkapsel och ledbrosk. Dessa så kallade multiligamentskador är vanligare än vad som tidigare antagits. Sidoledbandsskada, både på insidan och på utsidan, indelas i tre stadier beroende på graden av laxitet och hur uttalad skadan är, det vill säga hur långt ledbandet är jämfört med den friska sidan:

  • grad l - lindrig laxitet upp till 5 mm jämfört med den friska sidan
  • grad ll - måttlig laxitet 5-10 mm jämfört med den friska sidan
  • grad lll - över 10 mm jämfört med den friska sidan

Vid grad l-skada är ledbandet uttöjt, vid grad ll-ll-skada är ledbandet helt av.

605

Bild 6.5. Mycket allvarlig skada, så kallad ”unhappy triad”, med bristning av inre sidoledbandet, främre korsbandet och en inslagen inre menisk, så kallad ”bucket-handle ruptur”.

Behandling

Behandling av sidoledbandsskada görs i första hand med ett rehabprogram (se sidan 168). Operation med reparation av det skadade ledbandet ger ingen fördel vare sig på kort eller på lång sikt, åtminstone vid grad I- och vid grad II-skada. Det finns ett antal kontrollerade jämförande undersökningar som visar att operativ behandling vid dessa skador enbart leder till ökat antal komplikationer och längre sjukskrivning. Stabiliserande bandage (ortos), där full rörlighet tillåts, rekommenderas under 1–6 veckor beroende på skadans allvarlighetsgrad. Gips eller annan strikt immobilisering är inte nödvändig, utan snarare ett hinder för bra rehabilitering. Muskelträning kan påbörjas i bandaget/ortosen allt eftersom rörligheten tillåter. Full kroppsbelastning är tillåten. Inflammationshämmande medel har begränsat värde i det akuta skedet. Behandlingen består av rörlighetsträning samt noggrant successivt stegrad koordinations- och styrketräning.

Det finns ett par undantag när det gäller indikation för operation vid grad III-skada, om det är en kombinationsskada med menisk- och korsbandsskada. Ofta finns tecken på att knäleden nästan gått ur led (subluxation) eller gått ur led helt och hållet (luxation). Ofta görs operation då i två delar med reparation av menisk- och ledbandsskadorna först, innan korsbandet rekonstrueras. Vid grad III-skada av yttre sidoledbandet med samtidig avslitning av ledbandets inre fäste från vadbenet med en benbit, rekommenderas att benbiten fästs till exakt läge med operation och fixation görs i det akuta skedet till exempel med en skruv. Vid långvarig ledbandsinstabilitet, som förekommer i enstaka fall, krävs i regel operativ åtgärd. Operationen sker med stabilisering med någon av hamstringssenorna, som ersätter ledbandet i dess anatomiska läge.

I enstaka sällsynta fall kan bristning/ruptur av senfästen i knävecket inträffa samtidigt med bristning av det sneda ledbandet baktill i knäleden. Detta är en mycket allvarlig skada, ofta kombinerad med flera andra ledbandsskador i knäleden och bakre korsbandsskada. Akut operation är i regel nödvändig.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering