Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)

Överbelastningsskador i knäleden

Besvär i knäleden med smärta som det dominerande symptomet uppstår oftast som överbelastningsskada i samband med olika idrotter. Orsakerna är många, både yttre och inre riskfaktorer är inblandade.

PFSS är ett mycket vanligt smärttillstånd i knäleden, både hos motionärer och hos idrottare. PFSS förekommer framför allt hos unga människor och bidrar ofta till att de slutar motionera och idrotta. Smärttillståndet kallades tidigare ofta chondromalacia patellae, vilket är en sämre benämning, som betyder att knäskålens brosk är mjukt.

622

Bild 6.22. Broskskada på knäskålens ledyta, alltifrån uppmjukning av brosket till total avsaknad av brosk (artros). Det finns dock inget tydligt samband mellan broskskadans grad och den skadades smärta.

Broskförändringar på knäskålens ledyta hos aktiva med PFSS är inte konstanta. Tvärtom har många av dem ett helt normalt ledbrosk. Samtidigt har en del broskförändringar på knäskålens ledyta, men utan någon uttalad smärta.

PFSS drabbar i stor omfattning ungdomar, både idrottsaktiva och inte idrottsaktiva. Problemet är något vanligare hos flickor.

Skademekanism vid PFSS

Den vanligaste orsaken till smärta är med all säkerhet överbelastning av patello-femoralleden. Smärtan uppstår ofta vid plötslig eller snabbt stegrad knäbelastande aktivitet. Idrottaren är alltså för dåligt tränad för den tunga knäbelastande aktiviteten. Som fler orsaker till varför många får PFSS, nämns, dock utan vetenskapliga belägg, broskförändringar, försvagad lårmuskulatur, för stor vinkel, så kallad Q-vinkel mellan knäskålssenan och lårmuskeln samt felaktigt läge av knäskålen i leden mellan knäskålen och lårbenet.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering