Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Schlatters sjukdom

Skademekanism

Schlatters sjukdom förekommer hos barn i pubertetsåldern. Den beskrevs för över 100 år sedan och är mycket vanlig hos högaktiva ungdomar, särskilt fotbollsspelande pojkar, men förekommer även ofta hos flickor. Sjukdomen är helt ofarlig, men kan vara rejält smärtsam. Det som sker är att tillväxtzoner vid knäskålssenans infästning i skenbenet utsätts för alltför hög belastning i samband med ökad aktivitet. Det uppstår små bristningar och uppluckring av infästningen i benet. Liknande sjukdom kan förekomma på knäskålens nedersta del och kallas då Sinding-Larsens sjukdom. Denna är dock ovanlig.

Symptom vid Schlatters sjukdom

Den unga idrottaren besväras framför allt av smärta i samband med träning, speciellt vid belastning av lårmuskeln. Svullnaden är rejäl och det ömmar vid tryck. Dessutom blir det ofta en kraftig utbuktning över knäskålssenans fäste i skenbenet (bild 6.25). I flera fall uppstår skadan i båda knäna. Den ger ofta upphov till rejäla besvär och kan förhindra idrottsaktivitet.

Diagnosen Schlatters sjukdom ställs vid röntgenundersökning, som visar en uppluckring med fragmentering av tillväxtzonen framtill i skenbenet. Diagnosen ställs oftast kliniskt och röntgenundersökning är egentligen inte nödvändig, men görs framför allt för att utesluta andra sjukdomar.

625

Bild 6.25. Schlatters sjukdom med utbuktning över knäskålssenans infästning i skenbenet.

Behandling av Schlatters sjukdom

Behandling görs bara för att minska symptomen. Sjukdomen går över av sig själv och läker ut. Råd och information är alltså av stort värde vid behandling av dessa ungdomar. Det smärtande området kan avlastas, till exempel med en mjuk knäortos. Kortvarig vila och alternativ träning rekommenderas. Fortsatt idrottsutövning trots smärta leder inte till någon risk för framtida men.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering