Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)

Skademekanism

Tillståndet kallas ofta ”benhinneinflammation”. Detta är ett smärttillstånd, framför allt på insidan av skenbenet (bild 5.11), som uppstår under och efter löp- och hoppträning. Det diskuteras flera olika orsaker till varför smärttillståndet utvecklas, till exempel ökad träningsmängd, ovant/nytt eller hårt underlag, felaktiga skor och felaktig löpteknik. Fotfelställning med ökad supination bidrar också sannolikt. En del aktiva med medialt tibiasyndrom har också problem från knät med så kallat patello-femoralt smärttillstånd (se sidan 158). Medialt tibiasyndrom är speciellt vanligt hos långdistanslöpare, men förekommer inom alla motions- och idrottsaktiviteter där mycket löpning och hopp ingår.

511

Bild 5.11. Medialt tibiasyndrom (benhinne-smärta). Smärtan sitter på insidan av under-benet, på ett område strax ovanför fotleden.

Behandling

Det viktigaste är att utreda och korrigera yttre och inre riskfaktorer. Inflammationshämmande medel rekommenderas ofta, även om det är osäkert om det alls finns någon inflammation. Värdet av dessa medel kan därför ifrågasättas. Lokalt applicerat inflammationshämmande medel används mycket, men har sannolikt liten betydelse. Det viktigaste är att under minst några månader minska träningsmängden, byta underlag eller ersätta högbelastande löp- och hoppträning med en mer lågbelastande konditionsträning, till exempel med cykel eller roddmaskin, samt justera skor. Rehabilitering som genomförs för att stärka vävnader och för att tåla ökad belastning är av största vikt.

Om besvären är långvariga kan operation bli nödvändig med klyvning av muskelhinnan i det bakre djupa kompartmentet. Operationen är tekniskt enkel och kan göras polikliniskt med hemgång samma dag. Nackdelen är att operationsärret är långt och det tar tid att läka.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering