Ortho Center
Skåne
Hem
Bli patient
Om oss
Verksamhetsredovisningar
Medarbetare
Specialistläkare
Mottagning
Administration
Rehabilitering
Lokaler
Lediga tjänster
Kontakt
Patientsäkerhet
Vi behandlar
Armbåge
Tennisarmbåge
Golfarmbåge
Slemsäcksinflammation
Axel
Akut överbelastningssmärta
Impingement
Rotatorkuffruptur
Axel impingement & rotatorkuffskada
Instabilitet
Axelinstabilitet
Nyckelbensfraktur
Bäcken, Höft och Ljumske
Mottagning för ljumskbesvär
Artros
Höft Impingement
Sensmärta i ljumskregionen
Skador på ljumskens muskler och senor
Ljumskskador
Hand
Artros
Handled
Tumbas
Fingrar
Nerv kompressioner
Carpal Tunnel syndrom
Ulnaris nerv
Radialis nerv
RA och andra artriter
Sen inflammationer
Stenosans
Morbus Quervain
Knutor
Ganglion
Mucoid cysta
Dupuytren’s kontraktur
Ledband skador
Handled
Scapholunär ligament
TFCC
Tumme
Fingrar
Frakturer
Handled
Distal radius
Båtben
Fingrar
Fot
Ledbandsinstabilitet
Akuta ledbandsskador
Mediala ledbandsskador
Syndesmosruptur
Peroneusseneluxation/-ruptur
Fotbollsvrist
Haglunds sjukdom
Smärtande plantarfascia (hälsporre)
Stel stortå (hallux rigidus)
Sned stortå (hallux valgus)
Stressfraktur
Mortons metatarsalgi
Os trigonum
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Knä
Ledbandsskador
Främre korsbandsskada
Bakre korsbandsskada
Meniskskada
Knäskålsluxation
Patello-femoralt smärtsyndrom (PFSS)
Hopparknä
Schlatters sjukdom
Löparknä
Slemsäcksinflammation
Osteochondritis dissecans (osteokondrit)
Artros
Lår
Lårskador
Underben
Hälsenesmärta
Total hälseneruptur
Muskelskador; muskelbristning i vaden (tennis leg)
Kroniskt kompartmentsyndrom
Medialt tibiasyndrom (benhinnesmärta)
Kvalitet & forskning
Forskning & publikationer
Involverade registrering
Patientnöjdhet efter mottagning
Patientnöjdhet efter operation
Information
Patientinformation
Vanliga Frågor och Svar
Akut omhändertagande
Länkar
Kontakt
Hitta hit

Total hälseneruptur

Total hälseneruptur (bild 5.5) är starkt förknippad med olika racketsporter, oftast badminton. Den aktive beskriver att det hördes en tydlig knäpp eller smäll baktill i hälen/vaden när bristningen uppstod. Bristningen är alltid total och symptomen typiska. Direkt efter skadan kan den aktive varken stå eller gå normalt och kan absolut inte gå upp på tå. En del skadade kan dock stå på foten med bara begränsad smärta och ibland gå genom att hasa fram foten.

505a

505b

Bild 5.5. A. Totalruptur av hälsenan på ett klassiskt ställe några centimeter ovanför infästningen till hälbenet.
B. Magnetkamerabild som visar hur trasiga senändarna är.

Behandling av hälseneruptur

Behandlingen är antingen med eller utan operation. Med modern behandling kan rörelseträning påbörjas relativt tidigt, det vill säga efter cirka två veckor efter skada, med hjälp av en specialgjord ortos (bild 5.7). Efter cirka åtta veckor kan balans- och styrketräning påbörjas. Studier har visat att gipsbehandling inte är nödvändig. Klackförhöjning på cirka tio millimeter rekommenderas under 2–6 månader efter skadan, för att minska belastningen på senan.

Vid eventuell operativ behandling sys de skadade senändarna ihop (bild 5.8). Operationen kan med fördel göras under lokalbedövning.

507

Bild 5.7. Ortos används för att möjliggöra tidig rörelseträning.

508a

508b

Bild 5.8. Överst ses en total hälsenebristning. Nederst operation av hälsenan. Operationen sker via en liten incision (snitt) cirka 4–5 cm på insidan av senan för att undvika risken för nervskada. Hälsenan sys ihop med en stark sutur (tråd), och därefter görs en lokal förstärkning.

Fördelen med operativ behandling är att både rörelseträning och belastning kan påbörjas tidigt; i princip omedelbart efter operationen. Senan bibehåller dessutom sin normala längd och kan lättare utveckla normal kraft. Rehabtiden kan förkortas genom användning av rörlig stödskena/ortos. Spänst och kraftutveckling har bättre förutsättningar om senan läker med normal längd. Operativ behandling anses därför vara förstahandsval för unga, aktiva idrottare. Risken för en ny ruptur är låg även vid icke-operativ behandling, som anses som ett fullgott alternativ, speciellt för idrottare och motionärer med något lägre aktivitetsnivå.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering