Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Axelinstabilitet

Axelinstabilitet

 

Frågor och svar angående; Främre axelinstabilitet (subluxation och luxation)

Vad är en främre axelledsluxation?

När glenohumerala leden i skuldran (ledhuvud och ledpanna i axeln) går ur led, så att ledhuvudet lägger sig framför ledpannan, kallas detta en främre axelledsluxation. Om ledhuvudet endast delvis kommer ur led, men kommer tillbaka igen av sig självt, kallas detta en subluxation.

Vem riskerar att få en luxation?

Luxation sker oftas hos unga, aktiva individer under 30 år. När luxationen sker när man är över 30 år, är det oftast i kombination med andra typer av skador såsom frakturer i skuldran eller en sk rotatorcuffskada. Det finns också de som är födda med en överrörlig axelled som konsekvent upplever subluxationer utan signifikant trauma.

Hur sker en axelledsluxation?

Det vanligaste skadesättet är när armen är ovan huvudhöjd, som vid en kaströrelse, och en yttre kraft läggs på som drar armen ytterligare bakåt. Ibland sker luxationerna i samband med fall med utsträckt arm.

Vad blir skadat i samband med en axelledsluxation?

Då luxation sker innan man är 25 år är det vanligast att ligament kopplat till benet går sönder. Infästningen av ligamentet till benet kallas labrum. När labrum går sönder från benet, läker det sällan tillbaka på ursprungsstället. Då luxation sker efter 30 år, blir skadan oftare på ligamentet istället för labrum. För de som är över 30 år läker det oftast utan större svårigheter med konservativ behandling; utan operation. Vid främre luxation händer det ibland att ledhuvudet trycks upp mot ledpannan och ådrar sig en fraktur som kallas Hill Sach. Främre delen på glenoiden, ledpannan, kan också få en fraktur.

Hur behandlar man en främre axelledssluxation?

När axeln går ur led, skall den komma till läge, reponeras, så snart som möjilgt för att undvika eventuella skador på nerver eller ledstrukturer. För varje gång som man luxerar ökar man risken för att få en skada på brosket i leden och skador på ligament. Första gången man luxerar får man ett axelförband, sk Campförband, att vara still i under ca 10-14 dagar. Därefter tar man bort förbandet och börjar att stabiliseringsträna sin axel. Sjukgymnastik minskar risken för återfall, men ibland behövs operation.

Hur går operationen till?

De skadade ligamenten kan i många fall opereras med artroskopisk teknik. Artroskop är ett litet tittskop som förs in i skuldran för att visualisera ledens strukturer. Med hjälp av detta artroskop kan man sedan sätta fast ankare i glenoiden för att sy ligamenet på plats genom ett annat instrument.

Vilka är fördelarna med den artroskopiska tekniken?

- nästan inget ärr

- relativt lite smärta

- större möjlighet till dagkirurgisk operation

- större rörelseomfång (bra för kastare)

Vad är den postoperativa behandlingen?

De första 3-4 veckorna skall armen vila i ett bandage dygnet runt, med undantag för de stunder då man skall träna. Till en början skall man ta ut rörligheten i armbågen och nacken., pumpa med handen och ta ut viss rörlighet i skuldran. Man ska träna hos sjukgymnast efter ett individuellt program.

Vilka är riskfaktorerna vid operation?

Riskfaktorerna vid operationen är infektion, nervskador och åtstramning av leden med inskränkt rörelseomfång. En annan risk är att ankaret ej får fäste i benet och axeln kan då åter luxera. Dessa riskfaktorer är ovanliga.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.