Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Nyckelbensfraktur

Nyckelbensfraktur

Skademekanism

Speciellt hos barn och unga idrottare är nyckelbensfraktur en vanlig skada. Skademekanismen är oftast fall på utsträckt arm eller direktslag. Diagnosen ställs med röntgen.

Symptom

Symptomen är oftast mycket tydliga och diagnosen lätt att ställa. Den skadade har i regel mycket ont. När armen rörs ökar smärtan och det svullnar och blöder över det frakturerade benet. Det uppstår palpationsömhet och krepitationer (krasningar) runt frakturen. Komplikationer med skada på nerv eller blodkärl förekommer, men är sällsynta.

Behandling

Den klassiska behandlingen är immobilisering i cirka tre veckor med ett så kallat 8-förband, det vill säga en ögla runt höger och en runt vänster axel som knyts/spänns mellan skulderbladen. På så sätt kan axlarna dras bakåt och nyckelbensändarna hållas i ett gynnsamt läge. Mitella, en trekantig förbandsduk knuten om halsen som stöd för armen, kan med framgång användas hos äldre motionärer. Frakturen har en god möjlighet att läka av sig själv utan långvarig immobilisering, eller annan aktiv behandling. Operativa ingrepp är idag mer frekventa än tidigare. Vid framför allt misstanke om större felställning, fler frakturfragment eller rotationsfelställning av nyckelbenet, rekommenderas primärt akut operation. Denna operation är relativt enkel med märgspik eller skruv alternativt med platta och skruvar.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.