Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Ljumskskador

Ljumskskador

Skador på muskler och senor i ljumsken kan uppstå akut, men är vanligast efter långvarig överbelastning. Den skadades sjukhistoria (anamnes) är avgörande för hur skadan ska bedömas. Plötsliga besvär vid uppvärmning eller i samband med motion eller idrott indikerar ofta bristning av en muskel eller avlösning av ett muskelfäste. Besvär som uppstår smygande under loppet av dagar eller veckor karaktäriserar i regel en överbelastningsskada. Diagnos av muskelskada, muskelfästeskada och slemsäcksinflammation ställs framför allt med noggrann klinisk undersökning. Ultraljudsundersökning och eventuellt röntgen alternativt magnetkameraundersökning kan vara nödvändiga för fördjupad dia-gnostik och för att planera behandling.

Smärta i ljumsken behöver inte bero på muskel-, sen- eller skelettskada, eftersom den kan orsakas av underliggande bråck (ljumskbråck, femoralbråck). Om bråcket är framträdande och synligt är diagnosen inte svår. De svåraste smärtorna i samband med bråck uppkommer emellertid då bråcket inte är väl synligt. I vissa fall kan inklämning förekomma. En noggrann klinisk undersökning, med provokation vid hosta eller lyft, kan öka misstanken om bråck. Diagnosen kan i vissa fall bekräftas med röntgenundersökning (herniografi). Smärttillstånd i ljumsken kan också bero på inklämning av de nerver som finns i ljumskregionen. En noggrann klinisk undersökning och blockad med lokalbedövning av de nerver som kan vara engagerade, kan leda till korrekt diagnos.

Smärta från ljumsken och blygdbenet kan utlösas från underliggande inflammationer inom bäckenorganen, speciellt vid prostatainflammation hos män. Prostatit (inflammation i prostata) leder till tyngdkänsla, smärta i underlivet och ljumsken, med utstrålning ner mot pungen. Ofta, men inte alltid, förekommer sveda vid vattenkastning och eventuellt flytningar från urinröret. Dominerande symptom vid prostatit kan vara ljumsksmärta.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.