Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Skador på ljumskens muskler och senor

Skador på ljumskens muskler och senor

Skademekanism

Dessa skador kan indelas i akut muskel- eller senruptur samt akut senöveransträngning alternativt delbristning (partiell ruptur), som ofta kan utvecklas till långvariga problem med smärta och funktionsinskränkning. Muskelskada i ljumskregionen kan förekomma på flera olika muskler. Vanligast är skada på adduktormuskelgruppen (benens inåtförare) (bild 8.2 på nästa sida) och då speciellt på den långa inåtförande muskeln (adduktor longus-muskeln). Skador på övriga inåtförande muskler (adduktor magnus, adduktor brevis, gracilis) förekommer också, men mer sällan.

Adduktorskada är speciellt vanlig bland fotbollsspelare, som är utsatta för maximal muskelaktivering mot motstånd i samband med skott, långa passningar eller tacklingar. Skadan kan även förekomma hos andra idrottare, till exempel orienterare och ishockey-spelare.

Skada i någon av ljumskens -muskler eller senor förekommer ofta, speciellt i den långa inåtföraren (adductor longus) och då kan ibland även raka bukmuskeln (rectus abdominis) vara skadad.

Behandling

Dessa muskelskador opereras mycket sällan, eftersom resultatet efter ett noggrant planerat och genomfört rehabprogram i regel är bra. Vid akuta skador rekommenderas kortvarig vila, samt ett rehabprogram (se sidan 209) med gradvis ökande rörlighets-, funktions- och styrketräning. Alternativ träning med till exempel cykel och i bassäng är ett bra komplement under rehabtiden.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.