Kvalitet genom specialisering

fot

Fotleden (bild 4.1) är sammansatt av språngben (talus), vadben (fibula) och skenben (tibia). Skenbenet och vadbenet bildar fotknölarna (malleolerna). Fotledens funktion är att skapa stabilitet och rörlighet i samband med belastning som gång och löpning.

På utsidan av fotleden finns följande tre ledband (ligamen-tum; förkortat lig.):

  • främre ledbandet mellan vadben och språngben (lig. talo-fibulare anterior; TFA) – har störst betydelse för stabiliteten av fotledens utsida
  • ledbandet mellan hälben och vadben (calcaneus) (lig. calcaneo-fibulare; CF)
  • bakre ledbandet mellan språngben och vadben (lig. talo-fibulare posterior; TFP) – detta ledband skadas mycket sällan

På insidan av fotleden finns ett starkt och tjockt ledband (lig. deltoideum). Detta ledband skadas sällan och utgör mindre än tio procent av alla ledbandsskador i fotleden. Ledbandet ligger i två lager, ett ytligt och ett djupt.

Något vanligare än vad som tidigare antagits, är skada på ledbanden mellan skenben och vadben (främre syndesmosen) (bild 4.2). Ledbandet som skadas är framför allt lig. tibio--fibulare anterior, som ligger på framsidan av fotleden och stabiliserar vadben och skenben. Ledbandet skadas dock oftast vid fotledsfraktur, men även isolerat. En fotledsfraktur kräver akut omhändertagande på sjukhus.

Fotledens normala anatomi med lig. talo-fibulare anterior (TFA), lig. calcaneo-fibulare (CF), lig. talo-fibulare posterior (TFP), samt främre syndesmosen.

Syndesmosruptur är vanligare än man tidigare ansett.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.