Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Haglunds sjukdom

Haglunds sjukdom

Haglunds sjukdom beskrevs först hos barn i början av 1900-talet. Den beskrevs då som apofysit, det vill säga en inflammerad utväxt från skelettet, men har allt eftersom fått en bredare betydelse. Viss begreppsförvirring råder dock. Tillståndet liknar Schlatters sjukdom i knäleden (se sidan 161) och uppstår som ett överbelastningsproblem i bakre delen av hälbenet, där hälsenan fäster i hälbenet (bild).

Haglunds sjukdom. Uppluckring av hälsenans infästning i hälbenet. Kan med fördel behandlas med titthålsoperation.

Skademekanism

Vid upprepad belastning, oftast löpträning och/eller hoppträning, blir hälsenefästet utsatt för mycket stor dragkraft av hälsenan. Smärttillståndet förekommer i relativt hög utsträckning hos ungdomar, speciellt i åldern 12–14 år. Besvären går ofta över under den senare delen av puberteten.

Symptom

Det gör ont och svullnar påtagligt över bakre delen av hälen. Smärtan ökar vid aktivitet och kan kännas många timmar efter aktivitet. Det ömmar också vid palpation med yttre tryck. Många har svårt att använda trånga skor.

Röntgenundersökning rekommenderas. Det visar uppluckring av benet och bekräftar diagnosen. I regel kan dock diagnosen ställas kliniskt utan röntgenundersökning. Behovet av fördjupad röntgenundersökning, till exempel med magnetkamera, är mycket litet.

Behandling

Skadan är självläkande. Symptomatisk behandling rekommenderas. Ofta kan mjukt inlägg med några millimeters klackförhöjning minska symptomen. Skojustering kan vara nödvändig för att minska trycket från hälkappan över hälsenefästet.

Primärt rekommenderas kortvarig vila eller alternativ träning tills symptomlindring sker. Om underbenet/fotleden är stelt eller svagt, bör detta behandlas med rehabilitering. Det finns inga kända komplikationer och ingen risk för att hälsenan går av vid belastning. Ungdomar med Haglunds sjukdom kan utan risk fortsätta med motion och idrott, trots att vissa symptom kvarstår.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.