Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Ledbandsinstabilitet

Ledbandsinstabilitet

Även om ungefär 90 procent av alla aktiva som skadar fotleden återhämtar sig väl med behandling i form av tryckförband, belastningsträning, balansträning, rörelseträning och styrketräning ofta med hjälp av stabiliserande ortos, förekommer resttillstånd hos cirka tio procent. Det vanligaste resttillståndet är instabilitet. Den skadade beskriver så kallad funktionell instabilitet, det vill säga en stukningstendens och ostadighetskänsla samt att det inte går att lita på fotleden.

Vilka underliggande faktorer som orsakar den funktionella instabiliteten är inte klarlagda. Vissa faktorer går dock att träna upp, exempelvis störd nerv/muskelfunktion (försämrad koordination) och muskelsvaghet i fot/fotled och underben. Andra faktorer, till exempel uttöjda ledband, kan kräva operativt ingrepp med förkortning av de yttre ledbanden. Vilka av de olika faktorerna som dominerar kan variera från fall till fall.

Skademekanism

Ledbandsinstabilitet uppstår efter upprepade stukningar. Utebliven behandling, för kort rehabilitering och framför allt för tidig återgång till aktivitet bidrar till läkning med förlängda ledband och därmed återkommande instabilitet.

Behandling

Fotledsinstabilitet bör behandlas under åtminstone tolv veckors tid med ett strukturerat rehabprogram (se sidan 92). Först därefter kan ställning till operation tas.

Om inte tillräcklig funktionell stabilitet har uppnåtts efter väl genomförd rehabilitering, rekommenderas operativ behandling. Det finns idag beskrivet över 60 olika operationsmetoder. Operation görs med öppen teknik och endast i undantagsfall med titthålsteknik. Den mest rekommenderade behandlingen är så kallad ”anatomisk rekonstruktion” av de skadade/förlängda ledbanden. Denna operation, som syftar till att skapa stabila och väl fungerande ledband, ger goda resultat i över 90 procent av fallen.

Den kirurgiska tekniken med anatomisk rekonstruktion innebär delning, förkortning och återinfästning till skelettet av de främre talo-fibulära och calcaneo-fibulära ledbanden (bild 4.7).

Tidig rörelseträning utan gips förkortar både sjukskrivningstid och frånvaro från idrott samt förbättrar resultatet. Tidig rörelseträning med tidig full belastning rekommenderas därför.

Vid ledbands-instabilitet används ana-tomisk rekonstruktion. Operationen görs med förkortning och ny infästning av de skadade ledbanden till skelettet.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.