Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Mediala ledbandsskador

Mediala ledbandsskador

Skademekanism

Skada på ledbandet på insidan (lig. deltoideum) uppstår vid utåtrotation och utåtvridning av fotleden. Oftast blir det en delbristning (partiell ruptur), och i enstaka och mycket sällsynta fall en total bristning. Isolerad skada av enbart detta ledband är sällsynt och betydligt mindre vanlig än skada på ledband på utsidan av fotleden. Skadan förekommer oftast i samband med fotledsfraktur eller i samband med syndesmosruptur. Den sistnämnda kan vara svår att upptäcka.

Symptom

Den skadade besväras av smärta och oftast uttalad svullnad över insidan av fotleden. Smärtan sitter i regel över ledbandets främre del, det vill säga vid främre kanten av inre fotknölen. Stabilitetsprövning är svår och någon ökad laxitet kan oftast inte påvisas med säkerhet. Röntgenundersökning rekommenderas för att utesluta fraktur.

Behandling

Den akuta behandlingen görs efter exakt samma riktlinjer som övriga ledbandsskador (se sidan 75). I början används tryckförband som eventuellt kombineras med kyla. Efter cirka 30 minuters tryckförband läggs ett kompressionsförband. Rehabilitering med rörlighets-, balans- och styrketräning kan påbörjas så snart som smärtan tillåter. Tidig belastning rekommenderas, men styrketräning kan vara svår att påbörja förrän efter några dagar, möjligtvis efter någon vecka.

Det finns inga bevis för att akut operation, med reparation av det skadade ledbandet eller immobilisering påverkar resultatet, varken på kort eller på lång sikt. Operation rekommenderas alltså inte. Det är viktigt att inte forcera behandlingen. Istället bör skadan ges tid att läka för att inte riskera ett långvarigt tillstånd med smärta och nedsatt funktion.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.