Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Smärtande plantarfascia (hälsporre)

Smärtande plantarfascia (hälsporre)

Skademekanism

Smärtande plantarfascia eller hälsporre, som är en benämning som ofta vållar viss förvirring i litteraturen, är en typisk överbelastningsskada i senspegeln under foten (bild 4.16). Plantarfascian utgör en del av det längsgående fotvalvet. Skadan/besvären anses vanligare hos personer med högt fotvalv, men även de som är plattfotade drabbas.

Överbelastning från framför allt löpning och/eller hopp ger upprepade smärre partiella rupturer (delbristningar) med kortvariga inflammationer i den inre (mediala) delen av plantarfascians infästning på hälbenet. Detta orsakar ett smärttillstånd som obehandlat kan övergå till långvariga besvär med ärrbildning.

Smärtande plantarfascia. Smärta under hälen på insidan av hälbenets framkant. Ofta finns ärrbildning i plantarfascian. Smärttillståndet är ofta långvarigt.

Palpationsömhet vid smärtande plantar-fascia -(hälsporre) på insidan av hälbenets framkant. Smärtan är ofta påtaglig.

Behandling

Personer med smärtande plantarfascia bör behandlas med successivt stegrad rehabilitering enligt programmet för hälsenebesvär (se sidan 124). En inventering av inre och yttre faktorer, exempelvis fotfelställning, hårda skor, träningsdosering och underlag, bör ske. Samtliga yttre faktorer bör justeras.

Det är viktigt att eliminera riskfyllda moment i träningen, till exempel tunga lyft, hög belastning i samband med löp- och hoppövningar, lång löpdistans, hög fart och hårt underlag. Även löpning på framfoten/tårna bör undvikas och träning som innehåller mycket stopp, start och riktningsförändring bör minimeras. Hoppträning bör utgå. När yttre faktorer är justerade påbörjas ett systematiskt och successivt stegrat uppbyggnadsprogram. Korrektion av fotfelställning med inlägg rekommenderas, speciellt om fotvalvet är antingen ovanligt högt eller ovanligt lågt. I vissa fall ger inflammationshämmande medel god effekt i det akuta skedet.

Kortisoninjektion ger ibland ett gott och bestående resultat. Totalruptur av plantarfascian har dock beskrivits efter kortisoninjektion. I sällsynta fall kan operation vara aktuell med delning av den inre (mediala) delen av plantarfascian. Resultatet är i regel gott.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.