Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Syndesmosruptur

Syndesmosruptur

Skademekanism

Ruptur av de ledband som stabiliserar framsidan av fotleden mellan vadben och skenben förekommer framför allt vid utåtrotation av fotleden. Detta sker oftast i samband med skidåkning eller fotboll. Det är i de flesta fall det främre syndesmosledbandet (lig. tibio-fibulare anterior) som skadas. Oftast sker detta i kombination med fraktur med den yttre fotknölen. Fotleden blir då instabil och måste stabiliseras med akut operation. I vissa fall uppstår frakturen långt ovanför fotleden, strax nedanför knät. Det är därför viktigt att undersöka hela vadbenet noggrant om syndesmosruptur misstänks. Akut behandling av dessa skador bör ske på sjukhus, eftersom akut operation i regel är nödvändig.

Det är mycket ovanligt att syndesmosruptur uppstår utan någon fraktur i fotleden. Denna ruptur kan vara mycket svår att upptäcka och den uppstår oftast hos skidåkare/utförsåkare eller ishockeyspelare. Ibland uppstår skadan i kombination med ledbandskada på insidan av fotleden. Noggrann klinisk undersökning, ofta kombinerad med ultraljudsundersökning eller magnetkamera, är därför nödvändig.

Syndesmosruptur är vanligare än man tidigare ansett.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.