Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Artros

 

Artros

Artros kallas ofta för förslitning på svenska vilket är missvisande eftersom artros är en sjukdom och normal aktivitet är bra både för att lindra redan uppkommen artros och för att minska risken för artrosutveckling.

Skadeinformation

Artros innebär att ledbrosket på ledytan av någon orsak förstörts helt eller delvis. Ledbrosket skall normalt fungera som en glatt yta som minskar friktion i leden och som en stötdämpare. När dessa funktioner försämras blir belastning på underliggande ben stor. Nedbrytningsprodukter från ledbrosket ger upphov till inflammation i leden. Detta orsakar smärta. Successivt blir rörligheten sämre. Diagnosen ställs med klinisk undersökning och röntgen.

Artros uppstår oftast utan känd orsak. Ärftliga faktorer, vissa ledsjukdomar under uppväxtåren, olycksfall och inflammation kan leda till att ledbrosket senare försvinner. Sjukdomen blir allt vanligare desto äldre man blir och är ovanlig före 50-års ålder.

Behandling

Behandlingen är till en början smärtstillande och antiinflammatorisk medicin, sjukgymnastik, anpassad fysisk aktivitet och vid övervikt reducerad vikt. Om smärta och funktionsinskränkning påverkar livskvaliteten påtagligt kan det bli nödvändigt att operera med ledprotes. Detta innebär för höftleden att ny ledskål och ledkula insättes och för knäleden att ledytor ersättes. Vanligtvis användes metall och plast i ledprotesen. Protesen kan sättas fast i benet med s.k. bencement eller kilas fast i benet för att senare fixeras genom att benet växer in mot protesen. Fixationsmetod beror bland annat på ålder och benkvalitet. Operationsresultatet är vanligtvis mycket bra, cirka 98 % av opererade patienter har en fungerande ledprotes efter 10 år med de proteser som användes vid OrthoCenter IFK-Kliniken (Svenska Höftprotesregistret och Svenska Knäprotesregistret). Två av hundra opererade patienter kan således behöva en ny operation under en 10-års period på grund av komplikation. De vanligaste komplikationerna som leder till omoperation är lossning av proteskomponenter från benet, infektion, slitage av plastkomponent och för höftleden att leden kan hoppa ur led. Allt görs för att minimera dessa risker.

Alla kirurgiska ingrepp medför risk för blodproppar varför förebyggande medicin ges. Sjukhusvistelsen i samband med ledprotesoperation är 2 -3 dagar. Under några veckor behövs kryckor för balans, men man får belasta fullt redan från början och startar redan operationsdagen med gångträning.

Sjukskrivning varierar beroende på arbete, vid kontorsarbete vanligen cirka 1- 2 månader vid tyngre fysiskt arbete 3 – 4 månader. Bilkörning rekommenderas inte de första veckorna.

De proteser som användes vid OrthoCenter Göteborg är för höftleden:

  • CLS lårbenskomponent (Zimmer) och Trilogy (Zimmer) ledskål vid icke cementerad protes.
  • Exeter (Stryker) lårbenskomponent och ZCA (Zimmer) vid cementerad protes.

För knäleden användes:

  • NexGen CR Flex (Zimmer) vid helprotes
  • ZUK (Zimmer) vid halvprotes

För ytterligare information om ledproteser hänvisas till:

Svenska Knäprotesregistret Länk till annan webbplats.

Svenska Höftprotesregistret Länk till annan webbplats.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.