Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Total hälseneruptur

Total hälseneruptur

Total hälseneruptur (bild 5.5) är starkt förknippad med olika racketsporter, oftast badminton. Den aktive beskriver att det hördes en tydlig knäpp eller smäll baktill i hälen/vaden när bristningen uppstod. Bristningen är alltid total och symptomen typiska. Direkt efter skadan kan den aktive varken stå eller gå normalt och kan absolut inte gå upp på tå. En del skadade kan dock stå på foten med bara begränsad smärta och ibland gå genom att hasa fram foten.

Totalruptur av hälsenan på ett klassiskt ställe några centimeter ovanför infästningen till hälbenet.

Magnetkamerabild som visar hur trasiga senändarna är.

Behandling av hälseneruptur

Behandlingen är antingen med eller utan operation. Med modern behandling kan rörelseträning påbörjas relativt tidigt, det vill säga efter cirka två veckor efter skada, med hjälp av en specialgjord ortos (bild 5.7). Efter cirka åtta veckor kan balans- och styrketräning påbörjas. Studier har visat att gipsbehandling inte är nödvändig. Klackförhöjning på cirka tio millimeter rekommenderas under 2–6 månader efter skadan, för att minska belastningen på senan.

Vid eventuell operativ behandling sys de skadade senändarna ihop (bild 5.8). Operationen kan med fördel göras under lokalbedövning.

Ortos används för att möjliggöra tidig rörelseträning.

Operationen sker via en liten incision (snitt) cirka 4–5 cm på insidan av senan för att undvika risken för nervskada. Hälsenan sys ihop med en stark sutur (tråd), och därefter görs en lokal förstärkning.

Fördelen med operativ behandling är att både rörelseträning och belastning kan påbörjas tidigt; i princip omedelbart efter operationen. Senan bibehåller dessutom sin normala längd och kan lättare utveckla normal kraft. Rehabtiden kan förkortas genom användning av rörlig stödskena/ortos. Spänst och kraftutveckling har bättre förutsättningar om senan läker med normal längd. Operativ behandling anses därför vara förstahandsval för unga, aktiva idrottare. Risken för en ny ruptur är låg även vid icke-operativ behandling, som anses som ett fullgott alternativ, speciellt för idrottare och motionärer med något lägre aktivitetsnivå.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.