Kvalitet genom specialisering

Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne/Spine Center Skåne/GHP Hud endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

GHP Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se
GHP Spine Center Skåne: 040-30 80 00, info.skane@spinecenter.se
GHP Hud Malmö: +46 701 60 90 86

Bli Patient

1. Sjukvårdsförsäkring

Vi har samarbetsavtal med de flesta försäkringsbolag som tillhandahåller sjukvårdsförsäkringar i Norden. Kontakta ditt försäkringsbolag för information om vilka villkor som gäller för dig. Rådgivning och tidbokning sker direkt hos respektive försäkringsbolag.

2. Vårdgaranti

GHP Ortho Center Skåne har ett vårdgarantiavtal med Region Skåne. Det innebär att patienter från Skåne, men även från omkringliggande landsting såsom Blekinge, Småland och södra Halland via samma avtal, kan söka vård hos oss om inte hemlandstinget kan erbjuda vård inom 90 dagar. Du måste dock vara väntande på antingen bedömning eller åtgärd på respektive hemklinik. I första hand gäller detta öppenvård avseende axel, knä och fot. Med hänsyn till resurserna kan vi dock inte garantera att vi har möjlighet att hjälpa alla som söker, även om det är vår önskan. Rent praktiskt tar du i första hand kontakt med verksamheten på ditt hemsjukhus där du väntar för mer information om hur du går tillväga. Mer att läsa om detta finns på hemsidorna:

1177.selänk till annan webbplats

https://www.vantetider.se/

3. Privatbetalande

I mån av utrymme kan vi ta emot privatbetalande patienter. Våra möjligheter till detta kan dock variera. Vi är därför måna om att de privatpatienter vi tar emot har besvär som matchar vår profil och kompetens, så att bedömning och behandling leder fram till önskad förbättring. Av detta skäl har vi inte möjlighet att ta emot patienter som söker via egenremiss med ryggbesvär eller är under 15 år. Om vi har möjlighet bokas vanligen in till ett läkarbesök men om informationen i remissen talar för att ett första bedömningsbesök är lämpligare till någon av våra sjukgymnaster/fysioterapeuter, med samtidigt inledande av behandling (tex. vid typiska överbelastningsskador), föreslår vi detta via ett bokningsförslag. Alla inkommande remisser besvaras, antingen med ett bokningsförslag eller med information om att vi inte har möjlighet ta emot dig. Svarstiden kan variera men målet är att du ska få besked inom 2 veckor. Vi kan således inte hantera ärenden av akut karaktär denna väg.

Kostnaden för besök, utredning och behandling finner du i vår prislista

Om du är intresserad av vår hjälp vill vi att du skickar in en egenremissPDF

I egenremissen beskriver du kortfattat dina besvär, om du har sökt vård för dem tidigare, om du genomgått någon utredning eller behandling osv.

Remissen skickar du sedan in till oss på adress:

GHP Ortho Center Skåne
Brogatan 7
211 44 Malmö


4. Invaliditetsintyg

Har du en begäran från ditt försäkringsbolag för utfärdande av invaliditetsintyg kan vi hjälpa dig med detta. Du sammanställer relevanta journaluppgifter och redovisar var vi kan beställa ev. röntgen- eller magnetkameraundersökningar. Du hittar din journal på 1177.se men kan för vissa uppgifter också behöva kontakta den klinik där din skada behandlades. Handlingarna skickar du sedan till oss på adressen nedan, inklusive en kopia på försäkringsbolagets begäran, så kontaktar vi dig för inbokning av tid. Undersökningen kostar inte något för dig som patient.

GHP Ortho Center Skåne
Brogatan 7
211 44 Malmö


5. Hjärtscreening och medicinsk besiktning

A. Vi samarbetar med företaget Heart and Sport Medicine Clinic och kardiolog Rolf Bennhagen som utför hjärtscreening inkl. EKG och ultraljud. Mer info. och priser finner du på hemsidan http://heartandsport.dk/sv/startsida/länk till annan webbplats

B. Vi utför medicinsk besiktning av idrottare (tex. inför kontraktsskrivning) med omfattande fysikalisk undersökning av läkare, inkl. hjärtscreening enligt ovan i det fall ultraljud krävs (tex. internationellt fotbollsspel) eller önskas. Kostnad 1500 kr + kostnad för ev. blodprover + kostnad enligt A.

C. Vi utför medicinsk besiktning av idrottare (tex. inför kontraktsskrivning) med omfattande fysikalisk undersökning av läkare, inkl. hjärtauskultation, blodtryckskontroll och vilo EKG. Kostnad 3000 kr + kostnad för ev. blodprover. Om bakgrundshistorik och/eller undersökningsfynd avseende hjärtfunktion talar för utökat utredningsbehov med ultraljud remitteras idrottaren vidare enligt A.

Kontakta oss på info.skane@orthocenter.se för mer information.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.