Prislista

Prislista privatbetalande Capio Ortho Center Skåne

Gäller from. 2024-02-012

Läkarbesök ortopedspecialist 1950 kr.

Läkarbesök protesläkare, höft och knä 1950 kr.

Läkarbesök, ortopedspecialist dubbeltid 3700 kr

Läkarbesök senspecialiserad läkare Prof. Håkan Alfredson/Docent Markus Waldén inkl. ultraljudsdiagnostik 3500 kr.

Vid uteblivet bokat besök eller vid avbokning samma dag debiteras full avgift.

Telefonkonsultation (en telefonuppföljning ingår i ett läkarbesök) 1100 kr.

Fysioterapeutbesök 40 min (bedömning/behandling) 1210 kr.

Sköterskebesök, tex. provtagning, sårkontroll/suturtagning/omläggning 750 kr.

Diagnostik - radiologiska undersökningen prissätts av utförande klinik

Blockader i genomlysning inkl. läkarbesök

Axel 5500 kr

Höft 5500 kr

Fot 5500 kr

Övrig injektionsbehandling inkl. läkarbesök

Kortisoninjektion i tex. axel/knä/fot 2750 kr.

PRP-behandling 4400 kr per injektion.

Operationspriser offereras beroende på åtgärd