Prislista

Prislista privatbetalande Capio Ortho Center Skåne

Gäller from. 2022-08-01

Läkarbesök ortopedspecialist 1650 kr.

Läkarbesök protesläkare, höft och knä 2250 kr.

Läkarbesök senspecialiserad läkare Prof. Håkan Alfredson/Docent Markus Waldén inkl. ultraljudsdiagnostik 3500 kr.

Vid uteblivet bokat besök eller vid avbokning samma dag debiteras full avgift.

Telefonkonsultation (en telefonuppföljning ingår i ett läkarbesök) 1100 kr.

Fysioterapeutbesök 40 min (bedömning/behandling) 1100 kr.

Sköterskebesök, tex. provtagning, sårkontroll/suturtagning/omläggning 600 kr.

Diagnostik, exempel (dessa priser är ungefärliga då undersökningen prissätts av utförande klinik)

Röntgenundersökning ca. 600 - 1000 kr.

Magnetkameraundersökning ca. 3000 - 5000 kr.

Datortomografi (CT) ca. 2000 kr.

Blockader i genomlysning inkl. läkarbesök

Höft 5000 kr

Fot 5000 kr

Övrig injektionsbehandling inkl. läkarbesök

Kortisoninjektion i tex. axel/knä/fot 2250 kr.

PRP-behandling 4000 kr per injektion.

Operationspriser offereras beroende på åtgärd