Om oss

Om Capio Ortho Center Skåne

I Capio Ortho Centers lokaler inhyses de båda Malmöbaserade specialistklinikerna Ortho Center Skåne och Spine Center Skåne. De båda klinikerna ingår sedan tidigare i samma vårdkoncern Capio (tidigare GHP Specialty Care) och har under många år samarbetat på samma adress i centrala Malmö.

Ortopedi och idrottsskador
En stor del av den ortopediska verksamheten har en tydlig profil mot idrottsskador och bidrar med medicinsk service till bla. Malmö FF, Malmö Redhawks, HK Malmö, FC Rosengård och Svenska Olympiska Kommittén. Erfarenheten och kravbilden på medicinsk behandling från elitidrotten genomsyrar vår behandlingsidé generellt och kommer därför såväl elitaktiva som motionärer till godo.

Vi bidrar även med medicinsk service även till en rad andra föreningar och organisationer såsom:
Östersund FK, MAI, IFK Växjö, Karlskrona HK, Landskrona BOIS, Vittsjö GIK, Kristianstad DFF, Trelleborgs FF, Malbas, Sveriges Hopplandslag, Gymnastiklandslaget, SOK/Paralympier, Thaiboxningslandslaget, Friidrottslandslaget, Östers IF, Mjällby AIF, Mörrum Hockey, Helsingborgs IF, Kalmar FF, Eos Lund, IK Pantern, LUGI handboll, Mora IK m. fl.

Höft- och knäartros - proteskirurgi
I och med sammanslagningen och flytten till de nya lokalerna har vi också breddat den ortopediska verksamheten genom att starta upp en proteskirurgisk enhet för patienter med höft- och knäartros.

Vi har tillgång till den yttersta expertisen inom området och använder samma implantat och principiellt samma behandlingsupplägg som Skånes Universitetssjukhus. Detta gör att du som patient kan känna dig trygg med att kirurgernas bedömningar och operationsmetoder liksom uppföljning vilar på solid vetenskaplig och erfarenhetsmässig grund.

Ryggkirurgi
Utöver ovan nämnda ortopedi erbjuder Capio även ryggkirurgi, Capio Spine Center Skåne, i samma lokaler med ett professionellt och individuellt omhändertagande av patienter med besvär orsakade av sjukdomar i hals-, bröst-, eller ländryggen. Verksamheten bedrivs efter moderna evidensbaserade principer med de mest aktuella metoderna och med patientbaserad kvalitets- och resultatuppföljning.

Diagnostik
För diagnostik, utöver klinisk undersökning, med tex. röntgen eller magnetkameraundersökning (MR/MRT/MRI) samarbetar vi med Unilabs Malmö Arena Röntgen, Evidia röntgen Malmö Arena samt Perituskliniken i Lund.

Personal
All personal Öppnas i nytt fönster. har gedigen erfarenhet inom specialistområdet Ortopedi. Alla läkare har forskningserfarenhet och de flesta har avlagt doktorsexamen (med.dr/PhD) inom ämnesområdet Ortopedi. Du kan läsa mer om våra vetenskapliga publikationer och medicinska resultat under kvalitet och resultat. Öppnas i nytt fönster.

Vi har förtroendet från de skånska elitlagen

Elitidrottare är bland de mest krävande och utvecklande man kan jobba med som ortoped vilket är stimulerande för hela vår verksamhet. Vi jobbar aktivt med Malmös elitlag såsom Malmö FF, Malmö Redhawks, FC Rosengård och HK Malmö.

Vi bidrar med medicinsk service även till en rad andra föreningar och organisationer såsom:
Östersund FK, MAI, IFK Växjö, Karlskrona HK, Landskrona BOIS, Vittsjö GIK, Kristianstad DFF, Trelleborgs FF, Malbas, Sveriges Hopplandslag, Gymnastiklandslaget, SOK/Paralympier, Thaiboxningslandslaget, Friidrottslandslaget, Östers IF, Mjällby AIF, Mörrum Hockey, Helsingborgs IF, Kalmar FF, Eos Lund, IK Pantern, LUGI handboll, Mora IK m. fl.

Vi är stolta över att kunna erbjuda behandling när det passar dig, oftast får du tid att träffa en specialist på just ditt problem inom några dagar. Vi har specialister på alla idrotts- och förslitningsskador. De flesta patienter går sedan vidare till sjukgymnast/fysioterapeut som ger anpassad behandling och utformar ett individuellt träningsprogram, vid behov i samråd med läkare. Inte sällan behövs även ytterligare utredning med röntgen eller magnetkameraundersökning (MR/MRT/MRI) som ett komplement till den kliniska undersökningen. GHP Ortho & Spine Center Skåne samarbetar i första hand med Unilabs Malmö Arena Röntgen och Ellenbogens röntgenklinik. Man får i regel snabb tillgång till dessa tjänster, vad gäller röntgen ofta samma dag.

Välkommen!

Våra medarbetare

Alla våra medarbetare är specialister på just sitt område.
Vårt team består av läkare, specialiserade inom ortopedi och idrottsskador, erfarna fysioterapeuter/sjukgymnaster, effektiv mottagnings- och operationspersonal som verkar i en vältrimmad organisation.

KVALITETSPOLICY

Capio Ortho Center Skåne strävar efter att vara en vårdgivare som förknippas med högsta kvalitet, vilket är djupt rotat i våra ledord ”kvalitet genom specialisering”.

Det ska uppnås genom att:

 • Löpande anpassa kvalitetsledningssystemet efter Capio Ortho Center Skånes omvärld och strategiska riktning
 • Möta förväntningar och krav från kunder och patienter samt följa lagar och regleringar
 • Arbeta evidensbaserat, bland annat genom att delta i alla tillämpliga nationella kvalitetsregister, arbeta systematiskt med avvikelsehantering och mäta patientnöjdhet
 • Leda organisationen med tydliga mål och ett fokus på medarbetarna, genom definierade ansvarsområden och löpande kompetensutveckling
 • Stimulera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten av kvalitetsledningssystemet enligt standarder i ISO 9001:2015
 • Ständigt förbättra vårdkvaliteten och kundnöjdheten
 • Ständigt identifiera och tillämpa ny teknik
 • Noggrant välja leverantörer
 • Säkerställa att våra policys och manualer återspeglar det vi faktiskt gör
 • Förstå hur allas arbete passar in i det totala flödet på Capio Ortho Center Skåne

Ledningsmanualen beskriver hur kvalitetsmålen utformas, arbetas mot och följs upp.

VD/Kvalitetssamordnare ansvarar för att kommunicera kvalitetspolicyn till alla personer som arbetar inom organisationen eller för organisationens räkning och att göra den tillgänglig för allmänheten.

David Roberts, VD, Capio Ortho Center Skåne

MILJÖPOLICY

Capio Ortho Center Skåne strävar efter att vara en hållbar och klimateffektiv vårdgivare.

Det ska uppnås genom att:

 • Möta förväntningar och krav från kunder och patienter samt följa lagar, förordningar och myndighetskrav inom miljö
 • Stimulera, upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten av miljöledningssystemet enligt standarder i ISO 14001:2015
 • Arbeta för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan, bland annat genom att:
  • Minska miljöbelastningen av läkemedel och kemikalier
  • Källsortera kartong/wellpapp, papper, elektronik, glas, brännbart, matavfall blir till biogas, all typ av plast även på behandlingsrum
  • Sortera läkemedel, kemikalier, allt behandlingsmaterial som inte får slängas som vanligt avfall och stickande och skärande

Ledningsmanualen beskriver hur miljömålen utformas, arbetas mot och följs upp.

VD/Miljöansvarig ansvarar för att kommunicera miljöpolicyn till alla personer som arbetar inom organisationen eller för organisationens räkning och att göra den tillgänglig för allmänheten.

David Roberts, VD, Capio Ortho Center Skåne