Cecilia Thor-Hedenskog

Leg. Fysioterapeut

Cecilia Thor-Hedenskog: Examinerad 1990. Arbetat med ortopedi sedan 1990. Vidareutbildning inom OMT 30 hp, Axelina samt div. kliniska och universitetsledda kurser med inriktning ortopedi och idrottsmedicin. Mastersexamen 2019, specialistkompetens inom ortopedi 2020.