Felix Narin

Leg. Fysioterapeut

Examinerad 2012. Arbetat med ortopedi sedan 2013. Vidareutbildning inom OMI och OMT steg I, Axelina samt div. kliniska och universitetsledda kurser med inriktning ortopedi och idrottsmedicin. Mastersexamen 2014, specialistkompetens inom ortopedi 2019.