Ingrid Albertsson

Enhetschef Rehab/Leg. Fysioterapeut

Examinerad 1999. Arbetat med ortopedi sedan 2001. Vidareutbildad inom OMT steg I, McKenzie A+B, Fysioterapi vid funktionsnedsättning i axel Göteborgsuniversitet 2015, huvudlärare Axelina samt div. kliniska och universitetsledda kurser med inriktning ortopedi och idrottsmedicin.