Mottagning

Om Capio Ortho Center Skånes mottagning

På mottagningen arbetar 20 ortopedspecialister, både fast anställda och konsulter, tillsammans med 9 undersköterskor och sjuksköterskor. Våra läkare är alla subspecialiserade inom olika områden såsom knä, axel, fot, hand, protes, idrott, rygg och nacke, vilket säkerställer att patienten får den absolut bästa specialistvården inom ortopedi och ryggkirurgi. Undersköterskorna och sjuksköterskorna har alla en lång erfarenhet av ortopedi och ortopedisk omvårdnad. En av våra undersköterskor är även utbildad gipstekniker och är ansvarig för vår gipsmottagning.

Vi betittar och behandlar dagligen runt 100 patienter. Vår ambition är att samma läkare ska följa patienten genom hela vårdförloppet för att ge patienten en kontinuitet och optimera patientsäkerheten.

Blir patienten anmäld för operation så kan vi i anslutning till läkarbesöket, på vår inskrivningsenhet förbereda patienten inför denna med provtagning, EKG och information. Härefter tar en av våra tre operationskoordinatorer hand om planeringen av operationen.

På mottagningen erbjuder vi behandlingar såsom olika blockader i genomlysning och mindre kirurgiska ingrepp. Vi har även vår lokalanestesisal placerad på mottagningsenheten, där ingrepp som behöver ske i lokalbedövning utförs.

Vi träffar alla opererade patienter på en efterkontroll hos en sköterska för sårkontroll, suturtagning, gipsbyte eller omläggning.

En stor del av vårt arbete består av patientrådgivning, både via telefon men även digitalt genom vår app GHP Online, där patienten kan skriva till oss dygnet runt. Vi håller även en kontinuerlig kontakt med våra försäkringsbolag genom vår gemensamma boknings- och kommunikationssajt Kuralink.

Vår ambition på mottagningen är att varje patient ska få det absolut bästa ortopediska omhändertagandet och servicen!

Våra medarbetare på mottagningen

Annika Ahlqvist

Enhetschef mottagning/Leg. Sjuksköterska. Fil. kand.

Cecilia Bing

Operationskoordinator, Leg. sjuksköterska.

Claudia dos Santos

Undersköterska.

Helena Mårtensson

Leg. sjuksköterska.

Lis Johannesson

Undersköterska.

Lotta Thilander

Undersköterska, gipstekniker.

Paulina Trygg

Operationskoordinator, Leg. sjuksköterska.

LÄS MER OM VÅRA ANDRA AVDELNINGAR

Operationsavdelning

Vår operationsavdelning innehåller fyra operationssalar med den senaste tekniken inom ventilation vilket garanterar ultraren luft i infektionsförebyggande syfte. Vi har också en av Sveriges blott fyra CE-märkta gasanläggningar vilket säkerställer drift utifrån senaste europeiska standarden.

Vårdavdelning

Vårdavdelningen innehåller 10 patientrum med 15 platser. Rummen har stora panoramafönster med utsikt över stora delar av södra Skåne och Danmark.

Mottagning

Mottagningsavdelningen innehåller 12 mottagningsrum för läkarbesök, gipsrum, behandlingsrum för såromläggning och suturtagning, genomlysningsrum för blockader samt en operationssal för ingrepp i lokalbedövning.

Fysioterapi och rehabilitering

På plan 7 med milsvid utsikt har vi en rehabiliteringsavdelning med sex behandlingsrum och ett gym med en yta för gruppträning.