FAQ

 

Frågor och svar!

 

Vilka har möjlighet att få behandling hos Ortho Center Skåne?

Svar:

Elitidrottare, motionärer och alla andra som ställer höga krav på sin vård kan komma till Ortho Center Skåne. Vi har avtal med alla försäkringsbolag som tillhandahåller sjukvårdsförsäkring. I övrigt vg. se under rubriken "Bli Patient" i huvudmenyn.

Jag har en privat sjukvårdsförsäkring, hur kan jag boka ett besök på OrthoCenter Skåne?

Svar:

Det bästa sättet är att ta kontakt direkt med ditt försäkringsbolag och be dem boka en tid hos oss. Vi har samarbete med alla de stora försäkringsbolagen.

Mitt Landsting kan inte erbjuda vård inom 90 dagar, vad kan jag göra?

Svar:

Ortho Center Skåne har ett vårdgarantiavtal med Region Skåne. Det innebär att patienter från Skåne, men även från omkringliggande landsting såsom Blekinge, Småland och södra Halland via samma avtal, kan söka vård hos oss om inte hemlandstinget kan erbjuda vård inom 90 dagar. I första hand gäller detta öppenvård avseende axel, knä och fot. Med hänsyn till resurserna kan vi dock inte garantera att vi har möjlighet att hjälpa alla som söker, även om det är vår önskan. Rent praktiskt tar du i första hand kontakt med vårdlotsen på ditt eget sjukhus för mer information om hur du går tillväga. Mer att läsa om detta finns på hemsidan

www.vantetider.se

Jag är inbokad för operation hos er, är det något särskilt jag skall tänka på?

Svar:

Innan operation är det viktigt att du förbereder dig ordentligt. Titta på den kallelse som du har fått och följ instruktionerna noggrant. Hör av dig till oss om du har tappat bort kallelsen.

Du får gärna lyssna på din egen musik på uppvakningsavdelningen.

Får mina anhöriga vara med på uppvakningsavdelningen?

Svar:

Vi hänvisar alla anhöriga till vårt väntrum under operationen, detta för att skapa lungn och ro samt integritet för medpatienterna. Det kan finnas särskilda skäl till att annhöriga finns inne på uppvakningsavdelningen till exempel om den som opereras är mycket ung, prata med oss så hittar vi en lösning som passar dig.

Vad är en artroskopi och hur går det till?

Kan jag duscha med mitt förband?

Svar:

Om du ska duscha är det viktigt att du täcker ditt förband med plast och tejpar så att förbandet hålls torrt. Detta görs för att du inte ska få någon infektion i ditt sår.

Kan ni visa en gång till hur man tar på sig axellåset?

Svar:

https://www.youtube.com/watch?v=AsrLJt5GnQw#action=share