Länkar

Följande länkar kan vara intressanta för dig som patient hos Ortho Center Skåne.

FASS Länk till annan webbplats.- Om du vill veta mer om de tabletter som du har fått utskrivna av din läkare kan du gå in och läsa om dessa på fass (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige)

Höftprotesregistret Länk till annan webbplats.- Här finns statistik om höftledsoperationer och information till dig som skall genomgå en höftledsoperation

Knäprotesregistret Länk till annan webbplats.- Här finns statistik om knäledsoperationer och information till dig som skall genomgå en knäledsoperation

Korsbandsregistret Länk till annan webbplats.- Här finns statistik om korsbandsoperationer

Väntetider i vården Länk till annan webbplats. - Här finns kontaktinformation till vårdgarantienheterna i de olika landstingen