Med anledning av Covid-19 - coronavirus.

Angående Covid-19 - coronavirus

Med anledning av Coronaviruset vill vi förtydliga att Ortho Center Skåne endast bedriver planerad sjukvård. Det innebär att vi inte tar emot patienter med smittsamma sjukdomar. Vi är mycket noggranna med att upprätthålla en säker miljö, fri från smitta för dig under din behandling. Av detta skäl undanber vi oss också medföljande anhöriga såvida inte patienten är ett barn eller det medicinska tillståndet kräver det. I de fall du har tecken på infektion såsom luftvägssymptom, hosta, feber ber vi dig att boka om ditt besök eftersom vi inte vill sprida smitta på kliniken.

Ortho Center Skåne: 040-651 00 50, info.skane@orthocenter.se

OBS - Region Skåne har idag 200312 kl. 17.00 infört besöksförbud för anhöriga gällande alla vårdavdelningar och mottagningar. Undantag kan medges om patientens tillstånd kräver en närvarande anhörig samt för barn (dock ej om luftvägssymptom föreligger hos den anhörige).