Våra specialistområden

Våra specialistområden

Vi erbjuder ett brett ortopedkirurgiskt vårdutbud innefattande öppen och artroskopisk (titthålsteknik) axel-, armbågs-, hand-, knä-, och fotkirurgi jämte ryggkirurgi, höft- och knäproteskirurgi.