Axel impingement & rotatorkuffskada

Axel impingement & rotatorkuffskada

 

Frågor och svar angående; Impingementsyndrom samt rotatorkuffskada

 

Vad är rotatorkuffen i skuldran?

Rotatorkuffen är en grupp muskler som omger axeln. Musklerna kommer från skuldran och fäster (på en senplatta) högt på överarmen. Uppgiften dessa muskler har är att centrera ledhuvudet i ledhålan vid rörelser av axeln åt alla håll.

Vad är ett impingementsyndrom?

Den översta senan i rotatorkuffen kallas supraspinatussenan. Denna passerar under det översta benet i skuldran, vilket heter acromion. Hos vissa personer är utrymmet mellan acromion och axelns ledhuvud trångt. Senor i rotatorcuffen och slemsäcken, sk bursa, kan därför klämmas när armen lyfts framåt och/eller utåt. Med repeterade inklämningar, impingement, kan senorna och bursan bli inflammerade och svullna.

Vilket samband har impingemensyndrom med rotatorkuffskada?

När senorna i rotatorkuffen och dess överliggande bursa blir inflammerade och svullna, som vid ett impingementsyndrom, så kan senorna börja brytas ner vid dess fäste på överarmen. Vid uppprepade impingement skadas senan mer och mer och kan till slut lossna från överarmen.

Vilka drabbas av impingement och rotatorkuffskada?

Det finns många faktorer som gör att man kan få ett impingement eller rotatorkuffskada. Det vanligaste är utformningen och tjockleken av acromion. Om acromion har en bentapp på främre kanten, så är det större risk att rotatorkuffen kommer ikläm i samband med att man lyfter armen framåt/utåt. Muskler runt skuldran kan också komma i obalans och göra att vissa muskler försvagas, vilket i sin tur kan göra att skuldran intar en framåtskjuten position i rörelser, vilket också kan leda till impingement.

Vad kan, förutom impingement, orsaka en rotatorkuffskada?

Hos unga högaktiva individer kan en rotatorkuffskada uppstå vid ex upprepade kast, racketsport ovan huvudhöjd samt vid simning. Denna typ av skada blir till följd av en upprepad stretching av rotatorkuffen under den sk ”follow-through”-fasen i aktiviteten. Skadan uppstår inte av ett impingement, utan snarare av en obalanserad led där försvagning skett på framsidan av axeln orsakad av svaghet i stabiliserande ligament.

Vilka symtom har individen vid en rotatorkuffskada?

Vanligast är smärta i främre och övre delen av axeln eller utsidan av överarmen. Smärtan ökar då man lyfter armen i positioner ovan huvudhöjd. Smärtan är ofta värre under natten och ger därför ofta problem med sömnen. Beroende på skadans storlek så kan man vara försvagad i armen och vid en total rotatorkuffskada kan man inte lyfta armen uppåt eller utåt.

Hur diagnostiseras en rotatorkuffskada?

Först tages en noggrann anamnes, sjukhistoria, där mycket värdefull information kan komma fram.

Röntgen kan påvisa om det finns benpålagringar på skulderbladet.

På MR- eller ultraljudsundersökning kan man fastställa om senan är av och om det finns tecken på trängsel i axeln.

Vilken är den första behandlingen vid rotatorkuffskada?

Vid ett lättare impingement eller rotatorkuffskada rekommenderas en period av aktiv vila med antiinflammatorisk medicin, sjukgymnastik för att åter bygga upp muskelstyvhet hos förtvinade muskler. Aktiviteter som orsakat smärta kan försiktigt åter påbörjas först då smärtan är borta. En cortisoninjektion kan minska svullnad och inflammation i axeln.

Vilken är den nästflöjande behandlingen om rotatorkuffsmärtan eller svagheten kvarstår?

Om det är en förtjockad acromion eller att det finns benpålagringar på acromion som orsakar impingement, så kan detta åtgärdas via en titthålsoperation. Detta kan ofta opereras dagkirurgiskt och man kan då samtidigt åtgärda ev andra smärre skador. Operationen tar ofta helt bort inklämningen och botar fortsatt rotatorkuffskada.

Om rotatorcuffen redan är av, vilka är mina val?

För att reparera rotatorkuffsenan behövs operativ åtgärd. Valet av operation beror på symtomens omfattning, patientens hälsa och det funktionella krav som ställs på skuldran. Operation föreslås ofta för unga arbetande patienter. Hos vissa äldre patienter, där förmåga att lyfta ovan huvudhöjd inte är av stort behov, behöver operativ åtgärd inte vara av stor betydelse. Sjukgymnastik är att rekommendera för att stärka övrig muskulatur i axelleden. Vid kronisk smärta eller oförmågor oavsett ålder, skall operativ åtgärd diskuteras.

Vad händer om man inte reparerar rotatorkuffen?

I vissa situationer kan bursan ovan rotatorkuffen forma sig vid skadan på senan så att smärtan minskar till en acceptabel nivå. Men detta är ingen riktig läkning av senan. Om senändarna blir fragmenterade och muskeln dras ihop och förtvinar, så finns ej möjligheten till operativ reparation av senan. Ibland i denna situation kan den enda givande operativa åtgärden vara att via titthåls-operation ta bort benpålagringar och trasig vävnad. Detta ger inte tillbaka normal styrka i skuldran, men minskar smärtan.

Hur reparerar man en stor skada på rotatorkuffsenan operativt?

Artroskopet är ett bra instrument för att påvisa storleken på skadan och se om det över huvud taget går att dra tillbaka den avslitna rotatorkuffsenan. Om det är tekniskt möjligt, så kan man via titthålsteknik sy tillbaka senan till sin ordinarie plats.

Hur ser rehabiliteringen ut efter operation?

Efter operation följer man ett utarbetat program. Detta tar upp återbesök till sjukgymnast och operatör samt beskriver i grova drag den träning som följer. Träningen är dock högst individuell. Direkt efter operation har man ett förband som skall sitta på dygnet runt i 6 veckor. Detta skall endast tagas av för träning enligt ett uppgjort hemträningsprogram. Den sammanlagda rehabiliteringstiden är högst individuell och kan variera mellan 6-9 månader, och man kan bedöma slutresultatet efter en operation efter ca 1 år.