Nyckelbensfraktur

Nyckelbensfraktur

Skademekanism

Speciellt hos barn och unga idrottare är nyckelbensfraktur en vanlig skada. Skademekanismen är oftast fall på utsträckt arm eller direktslag. Diagnosen ställs med röntgen.

Symptom

Symptomen är oftast mycket tydliga och diagnosen lätt att ställa. Den skadade har i regel mycket ont. När armen rörs ökar smärtan och det svullnar och blöder över det frakturerade benet. Det uppstår palpationsömhet och krepitationer (krasningar) runt frakturen. Komplikationer med skada på nerv eller blodkärl förekommer, men är sällsynta.

Behandling

Den klassiska behandlingen är immobilisering i cirka tre veckor med ett så kallat 8-förband, det vill säga en ögla runt höger och en runt vänster axel som knyts/spänns mellan skulderbladen. På så sätt kan axlarna dras bakåt och nyckelbensändarna hållas i ett gynnsamt läge. Mitella, en trekantig förbandsduk knuten om halsen som stöd för armen, kan med framgång användas hos äldre motionärer. Frakturen har en god möjlighet att läka av sig själv utan långvarig immobilisering, eller annan aktiv behandling. Operativa ingrepp är idag mer frekventa än tidigare. Vid framför allt misstanke om större felställning, fler frakturfragment eller rotationsfelställning av nyckelbenet, rekommenderas primärt akut operation. Denna operation är relativt enkel med märgspik eller skruv alternativt med platta och skruvar.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering