Akuta ledbandsskador

Behandlingar – akuta ledbandsskador


Orsak

Akuta ledbandsskador inträffar oftast när foten viker sig inåt, detta kan hända i samband med ett enkelt snedtramp eller vid våldsamma fall. Akuta ledbandsskador i fotleden står för en stor andel av akuta idrottsskador och har i regel mycket god prognos. Av de befintliga 3 ledbanden på fotledens utsida är det oftast det främre yttre ledbandet (FTA) som brister.

Symptom

Om ledbandet brister så upplever patienten ofta en akut intensiv smärta. Fotleden svullnar inom kort kraftigt på utsidan och det kan även komma ett blåmärke efter en viss tid. Foten känns stel och det kan göra rejält ont att belasta och röra.

Utredning

I samband med den akuta händelsen så är det ibland svårt att avgöra om det är en ledbandsskada eller en fraktur på yttre delen av fotleden eller foten. I dessa fall kan det vara motiverat att ta en röntgenbild för att utesluta fraktur. Röntgenbilden kan dock inte påvisa en ledbandsskada. En sådan kan diagnosticeras via MR undersökning, det är dock mycket sällan nödvändigt, eftersom diagnosen kan ställas väldigt säker när man undersöker patienten och har uteslutit fraktur.

Behandling

Har man möjlighet att snabbt lägga ett tryckförband så kan man undvika den kraftiga svullnaden som annars utvecklas. Därefter är det fysioterapi som gäller. Aktiv rörelseträning skall påbörjas redan inom några dagar med därefter successiv tilltagande belastnings- och styrkeövningar. Det är viktigt att man rehabiliterar akuta ledbandsskador i flera veckor så att fullgod stabilitet återfås. En stabiliserande skena eller förband kan ibland vara fördelaktigt.

Ledbandet läker i de allra flesta fallen ihop utan bestående men.

Operation

Operation i akut skede är inte nödvändigt. En stabiliserande operation kan bli aktuell vid kroniska instabilitetsbesvär trots intensiv och adekvat fysioterapeutisk rehabilitering.

Läs mer: