Fotbollsvrist

Fotbollsvrist

Skademekanism

Fotbollsvrist är vanlig hos fotbollsspelare. Den kan också förekomma hos andra idrottare, men benämningen fotbollsvrist är typisk. Anledningen är en skada på framkanten av skenbenet, där små benfragment alternativt broskfragment vid ledkapselfästet slits loss. I samband med att kroppen läker ut skadan, bildas benpålagringar på ledytekanterna. Benpålagringarna leder så småningom till inflammation i ledkapseln, reducerad rörlighet och smärta.

Fotbollsvrist är vanligt, speciellt hos fotbollsspelare som varit med länge och fått upprepade småskador.

Överst ses en benpåbyggnad i framkanten i fotleden, både på underbenet och på språngbenet. Detta skapar smärta och inskränkt rörlighet.

Ovanför ses en fotbollsvrist med mer avancerade förändringar och fria benkroppar inuti leden. Detta tillstånd behandlas med fördel med titthålsoperation.

Behandling

Primärt behandlas skadan med inflammationshämmande medel samt fotledstejpning. Tejpning används för att minska maximalt rörelseuttag och därmed smärtan, som uppstår vid inklämning. Vid kvarvarande besvär rekommenderas operation, som görs med titthålsteknik. Benpålagringarna samt den inflammerade ledkapseln, eventuella lösa ben- och broskbitar tas bort med benfräs. Ibland kan det vara svårt att komma in i fotleden på grund av stora benpålagringar framtill. Samtliga operationer för fotbollsvrist och liknande problem kan dock göras med titthålsteknik, vilket påtagligt främjar rehabiliteringen och förkortar bortavaron från idrott.

Denna text är ett utdrag ur boken Nya Motions- och idrottsskador och dera rehabilitering